Autizmus – BNO kódok

Utoljára frissítve: 2018 augusztus 8.

Mi ez a tolvajnyelv? Miért van az autizmusnak annyiféle elnevezése? Avagy fejtsük meg az autizmus diagnózist.

“Amikor a kisebbik gyerkőcöm autizmus diagnózist kapott egy szakértő csoporttól, gondoltam megosztom ezt a hírt a gyerekorvosunkkal. Elvittem neki a diagnózisról szóló papírt (Nem meghatározott pervazív* fejlődési zavar), amit hosszasan olvasgatott, majd ezt mondta: Micsoda tolvajnyelv ez?! Nem feltétlen ezt a reakciót vártam, de azt minden esetre elértem, hogy onnantól fogva bármilyen szakvizsgálatra kértem beutalót, a gyerekorvos gondolkodás nélkül állította azt ki.”

Az autizmus diagnózist pszichiáter állítja ki. Az egészségügyi rendszer szerint az autizmus betegség. Mint ilyen, van egy BNO kódja. Hogy az autizmus misztikusságát egy kicsit csökkentsem, elárulom, minden betegségnek van BNO kódja, még a torokgyulladásnak is (B0850). Fogadnék rá, hogy ezt senki nem vágja kapásból, akkor sem, ha volt már torokgyulladása a gyerekének.

Ezzel szemben a legtöbb autista gyerek szülei fejből tudják; az autizmus BNO kódja F8400

Mit is jelent a BNO kód valójában és miért van az autizmusnak számtalan neve?

BNO-kódrendszer hivatalos nemzetközi forrása a WHO ICD 10 – 2010 / International Classification of Diseases. http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F84 Ez az összes, jelenleg ismert betegség leírását tartalmazza.

Azért született, hogy egy adott tünet-együttes alatt a világon mindenütt ugyanazt a betegséget értsük. Az így beazonosított betegség pedig előre vetíti a tudományosan igazolt kezelési módot.

Ez egy nemzetközi osztályozási rendszer. Nem a magyar szakemberek találták ki a sok-sok, autizmust jelentő nevet és alkategóriát a kétségbe esetten diagnózis után kutató szülők megzavarására.

Az ICD-t (azaz a BNO-t is) időről időre felülvizsgálják. A legutolsó felülvizsgálat 2010-ben történt meg.

Az autizmus fő és alkategóriái a BNO-ban:
Az autizmus az F00-F99 – Mentális és viselkedészavarok főcsoportban

Az F84 – Pervazív* fejlődési zavarok kategória alatt található.

Két dolog okoz általában értelmezési problémát.
Az egyik, hogy a kategória neve – pervazív fejlődési zavarok – nem is tartalmazza az autizmus szót.
A másik, a jelentős számú alkategória, amik neve sokszor szintén nem utal arra, hogy ez is autizmus.
Az alkategóriák a következők:

  • F84.0 Gyermekkori autizmus (autismus infantilis)
  • F84.1 Atípusos autizmus
  • (F84.2 Rett-szindróma)
  • F84.3 Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar
  • F84.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás
  • F84.5 Asperger szindróma
  • F84.8 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar
  • F84.9 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar

Az alkategóriákat eredetileg azért hozták létre, hogy az autizmus különböző megjelenési formáit valamiképpen csoportosítsák. Ami elvben előre vetítené az adott alkategóriába tartozó autista gyerekek, felnőttek kezelési, fejlesztési módjait és életkilátásait.

Az alkategóriák diagnosztikai kritériumai részben eltérőek. Kezdve rögtön az elsővel az F84.00, Gyermekkori autizmus, ami nem azt jelenti, hogy az csak gyermekkorban van, és ki lehet nőni belőle, hanem azt, hogy az autizmus tünetei már kisgyermekkorban nagyon erősen jelentkeztek az adott gyermeknél. Az F84.10, Atípusos autizmus pedig nem azt jelenti, hogy a tökéletesen tipikus autizmusról van szó. Éppen ellenkezőleg, ebben az esetben valamelyik tünetcsoport nem jelenik meg nagyon nyilvánvalóan.

Ha valaki szeretne ebben jobban elmélyedni itt találhatóak az érvényes BNO kódok: http://www.orvosok.hu/bno-kod-kereso/

Bebizonyosodni látszik azonban, hogy a rengeteg alkategória nem érte el a kívánt célt. Nemcsak azért, mert a már amúgy is kétségbeesett szülő egy “Nem meghatározott pervazív fejlődési zavar” diagnózis láttán cseppet sem lesz nyugodtabb, hiszen ez neki azt jelenti, hogy a probléma nem meghatározott és nem azt, hogy a gyermeke autizmus diagnózist kapott.

Az alkategóriák sokszor nem az adott autista gyermek, felnőtt valós állapotára reflektálnak, a diagnoszták is gyakran rosszul használják azokat. Pl a gyermekkori autizmust, vagy a nem meghatározott pervazív fejlődési zavart. Az utóbbit néha azért adják ki, mert nem akarják leírni az autizmus szót. Az így keletkezett diagnózisok nem összehasonlíthatóak, nem használtatóak kutatásra, avagy trendek vizsgálatára. Ez nem csak Magyarországon igaz.

Az itthoni trendekről a 2008-as Országos Autizmus Kutatás mutatott átfogó képet. Erről adatok itt találhatóak: http://mek.oszk.hu/10600/10658/10658.pdf


Na és mi az a DSM, és az amerikaiak tényleg eltüntették-e az Asperger szidrómát?

Az WHO rendszerén túl az USA egy másik osztályozási rendszert használ. Ez a DSM: The American Psychiatric Association’s  Diagnostic and Statistical Manual. Ennek 2013-ban történt meg a legutolsó felülvizsgálata: Fifth Edition: DSM-5 (ötödik kiadás)

Szemben a rengeteg alkategóriával, amit az ICD (BNO) és a korábbi DSM változatok is használtak, a DSM 5-ben az autizmusra már csak egyetlen megnevezés található: Autism Spectrum Disorder (ASD) – Autizmus Spektrum Zavar, amibe minden korosztály, minden súlyosságú autizmusát bevonták. Igen, az Asperger szindrómát is.

Az ASD-n belül ugyan megkülönböztetnek három súlyossági fokot, de azoknak nem adtak külön nevet. Pusztán azt jelzik vele, milyen szintű támogatásra van szüksége az adott autista embernek.
További részletek itt: https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-dsm.html

Ha bármilyen kérdésetek van a BNO kódokkal kapcsolatban, keressetek minket bátran!

hello@marsalapitvany.hu

*pervazív: latin eredetű jelző, nem kívánt, erős befolyást vagy fizikai hatást jelez. A 19. században katonai kifejezésként használták, teljes frontos támadások esetén.

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Autizmus – minek nevezzelek?>
BNO kód vs. SNI státusz

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: Mars Alapítvány hírlevelére feliratkozó természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott személyes adat: név, e-mail cím, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH – www.naih.hu).

Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint dolgozza fel, kezeli és továbbítja.

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-127388/2017

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa,

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu). 

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.