Felkészült-e a választott iskola az autista tanuló fogadására?

Utoljára frissítve: 2018 augusztus 8.

Ellenőrző kérdéssor

Pontosan tudjuk, hogy az autista gyerekek beiskolázásakor általában nem az a gond, hogy a számtalan lehetséges iskola közül melyiket válasszuk. Mégis, ahhoz hogy meg tudjuk ítélni mennyire felkészült az iskola az autista gyermek fogadására, összeállítottunk egy kérdéssort. A kérdéseket magyarázat is követi. Ha ezekre a kérdésekre választ kapunk, akkor már lesz egy általános képünk arról, hogy mennyire ért az iskola „autizmusul”.

A kérdések és a magyarázatok abban is „súgnak”, hogy mit kérhetünk az autista gyerekeket integráló iskolától.

Mire figyeljünk, amikor megnézzük az iskolát?

 1. Használ az iskola vizuális segítséget, hogy a tanulást és a napi rutint kiszámíthatóbbá tegye az autista gyereknek?

A vizuális segítség: napirend, hetirend, folyamatábrák, a tér átlátható berendezése (hol mit kell csinálni), színkódok, stb. az autizmus specifikus helyeken elengedhetetlenek. Nem baj, ha szülőként nem minden eszköz használatát értjük pontosan, azt később meg tudjuk beszélni a hozzáértő szakemberrel. Az viszont baj, ha egyáltalán nem látunk ilyesmit. Az sem feltétlenül jó, ha találunk képes napirendet (órarendet), de az minden tanuló esetében teljesen egyforma. A vizuális segítség mindig személyre szabott. Ha csak egy autista tanuló van az iskolában, akkor rá szabják. Ha viszont több autista gyermek van egy iskolában / osztályban, akkor teljesen kizárt, hogy minden gyereknek ugyanolyan segítségre van szüksége. Eggyel jobb persze, mint a semmi, mert legalább a törekvést jelzi, hogy segíteni szeretne az iskola.

 1. Van az iskolában egy biztonságos hely vagy egy csendes szoba, ahol a gyerekek pihenhetnek, ha szükséges?

Még a jó képességű autista gyerekek is elfáradhatnak az iskolában a rengeteg új helyzetben, rájuk áradó ingerben. Nagyon sokat segít, ha van egy olyan nyugodtabb terem, szoba (pl könyvtár, fejlesztő szoba), ahová a gyerkőc elvonulhat, mielőtt teljesen kiborulna. Például az órák közötti szüneteket itt töltheti, hogy a teljesen kaotikus, zajos időszaktól megkíméljük őt.

 

Kérdések, amiket érdemes feltenni

 1. Ki fogja a Szakértői Bizottság által előírt fejlesztések alkalmával tanítani (segíteni) az autista tanulót?
 • A maximális fejlesztési óraszám, a köznevelési törvény szerint, a heti óraszám 50%-a, azaz ha például 20 tanórája van egy gyermeknek hetente, akkor neki maximum heti 10 fejlesztő óra írható elő. Autista gyermek esetében ez nem azt jelenti, hogy az órákon kívül fejleszti őt a gyógypedagógus (habár néha ilyen is lehet), hanem azt, hogy az órán vagy a szünetben segíti őt. Ha a gyógypedagógus autizmusban képzett, akkor ő tudja ezt.
 • Éppen a fentiek miatt a heti egy órára érkező utazó gyógypedagógus nem a legjobb megoldás. Ha az iskolának saját gyógypedagógusa van, az ígéretesebb. Ebben az esetben is érdemes megtudni, hogy ért-e az autizmushoz, van-e gyakorlata autista tanulókkal és/vagy speciális képzettsége.
 1. Készül-e a tanuló számára egyéni fejlesztési terv?

Ez egy trükkös kérdés, ugyanis minden speciális nevelési igényű gyermek számára kell, hogy készüljön ilyen.

Kérdés még, hogy ki készíti el ezt a fejlesztési tervet és bevonja e a szülőket ennek elkészítésébe. Elvileg szakmai szempontból elengedhetetlen lenne a szülő bevonása (mi több, adott esetben a gyermektől megtudni, hogy neki mi a legnehezebb az iskolában, és abban segíteni), de a gyakorlatban ez ritkán valósul meg. Fontos, hogy tudjunk erről a dokumentumról. Ha még nem láttuk, akkor kérjük el, és ha eddig nem kérték ki a véleményünket, akkor írjuk azt le.

 1. Felkészíti-e az iskola a pedagógusokat és a diákokat az autista tanuló érkezésre. Hogyan?

Ez a kérdés is olyan, mintha egy tudományos fantasztikus könyvből csempésztük volna ide, pedig az SNI tanulók integrálásáról szóló EMMI rendelet ezt előírja

Ezen túl érdemes megkérni, hogy a legelső szülői értekezleten mi magunk beszélhessünk a többi szülővel (integráció esetén). Mindig jobb az első kézből kapott információ, mint a szájról szájra terjedő rémhírek.

 1. Hogyan és milyen gyakran van lehetőség a tanárokkal való kommunikációra?

Az autista gyerek nagy valószínűséggel nem meséli el otthon, hogy mi történt az iskolában. Érdemes ezt tisztázni az iskolával és előre megbeszélni valamilyen rendszeres (például heti egyszeri) információ cserét. Kérjük meg, hogy tényleg a leges legkisebb furaság esetén is szóljanak. Ekkor még nagy valószínűséggel rá lehet jönni, hogy mi a gond.

Kívánunk mindenkinek, befogadó szellemiségű autizmusban jártas iskolát! <3

 

További blogok a témában

 1. Az orvosi diagnózis nem azonos a szakértői bizottsági vizsgálattal. Az iskolai beíratkozáshoz szükségünk lesz a szakértői véleményre. Bővebben: http://marsalapitvany.hu/bno-kod-vs-sni-statusz/
 2. Kérhet-e a szülő szakértői vizsgálatot? Mi történik a szakértői bizottsági vizsgálaton? Segít- e nekünk a bizottság iskolát keresni? Bővebben: http://marsalapitvany.hu/szakertoi-bizottsagi-vizsgalat/
 3. Szegregáció? Integráció? Speciális iskola? Többségi “normál” iskola? Autista csoport? Magántanulóság? Hová menjünk? Hol keressünk iskolát?  És mit csináljunk, ha végképp nincs megoldás? http://marsalapitvany.hu/iskolavalasztas-autista-gyermeknek/

képek forrása: https://www.pictotraductor.com/

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Miért nem figyel rám az autista gyerkőcöm ha beszélek hozzá?>
Az ember, aki megkapta a világ legelső autizmus diagnózisát

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: Mars Alapítvány hírlevelére feliratkozó természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott személyes adat: név, e-mail cím, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH – www.naih.hu).

Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint dolgozza fel, kezeli és továbbítja.

Az adatkezelés célja

 • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-127388/2017

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

 • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa,

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu). 

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.