10 + 1 Tévhit az autista emberekről

Utoljára frissítve: 2018 augusztus 8.

Bár a legfrissebb statisztikai adatok szerint körülbelül 100 000 autista ember (100 emberből több mint 1) él ma Magyarországon, és a társadalom egyre többet tud az autizmusról, még mindig sok a téves és negatív megítélés, előítélet övezi az autizmust, az autista embereket. Még mindig van, aki azt hiszi, hogy az autizmust el lehet kapni, mint a megfázást vagy az influenzát.
Pedig az autizmus egy veleszületett idegrendszeri fejlődési rendellenesség, ami sok minden, de semmiképp sem fertőző.

Az előítéletek és az információk hiánya hihetetlenül megnehezíti az autista emberek és családjaik mindennapjait, ami sok esetben azt eredményezi, hogy a családok elszigetelődnek, és egyedül maradnak egy egyébként sem egyszerű helyzetben. És akkor a visszaélésekről és zaklatásokról még nem is beszéltünk.

Nézzünk néhány nagyon jellemző tévhitet az autista emberekkel kapcsolatban…

1. Tévhit: Az autizmust a rossz nevelés okozza („fridzsider anyák”).
Számos kutatási eredmény bebizonyította már, hogy sem a túl engedékeny, sem a túl szigorú neveléstől nem lesz valaki autista. Az autizmus egy neurobiológiai fejlődési rendellenesség. Az idegrendszer fejlődése pedig már az előtt kezdődik, hogy egy gyerek megszületik.

2. Tévhit: Az autista emberek értelmi fogyatékosok.
Az autizmus nem feltétlen jár értelmi fogyatékossággal. Az autista emberek egyre nagyobb részéről derül ki, hogy teljesen átalagos vagy éppen kiemelkedő az IQ-ja. Az autizmus az értelmi képességek (IQ) bármilyen fokán előfordulhat.

3. Tévhit: Az autista ember nem néz a szemünkbe.
Nem igazán arról van szó, hogy egy autista ember nem néz a másik szemébe. SŐT! Előfordulhat, hogy úgy beszélget valakivel, hogy folyamatosan a szemébe néz. Sokkal inkább arról van szó, hogy nem jól használja a szemkontaktust. Vannak autista emberek, akik kifejezetten kerülik, vannak, akik már-már zavarba ejtően bámulnak a szemünkbe, és ez ráadásul helyzettől függően is változhat.

4. Tévhit: Az autista emberek nem tudnak beszélni.
Vannak beszélő és nem beszélő autista emberek / gyerekek. Autizmus esetében nem a beszéd hiánya a jellemző, hanem a kommunikáció nehezítettsége. A kommunikáció azonban több, mint egyszerű beszéd. Vannak olyan autista emberek, akik akár egy teljes mozifilm (rajzfilm) szövegét visszamondják, és közben nem képesek kérni egy pohár vizet.

5. Tévhit: Minden autista olyan, mint Dustin Hoffman karaktere az Esőember című filmben.
Az autizmus egy spektrum zavar, ami azt jelenti, hogy minden autista ember más. Az autizmus csak az egyik tulajdonsága az autista embereknek. Ezen túlmenően ugyanúgy különbözik az egyik autista gyerek vagy felnőtt a másiktól, mint ahogy a nem autista emberek is különböznek egymástól.

6. Tévhit: Minden autista ember zseni.
Azért, mert valaki autista, nem feltétlen zseni. SŐT! Az autista embereknek valójában igen ritkán vannak különleges képességeik. Viszont nagyon sok autista embernek van egy speciális érdeklődési köre, amiről kiemelkedően sokat tud. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt a tudást a hétköznapi életben kamatoztatni is tudná.

7. Tévhit: Az autista emberek nem akarnak barátokat.
Tény, hogy az autista embereknek gyakran nehéz másokkal csevegni, a viselkedés íratlan szabályait felismerni, barátságot kötni. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem szeretnének barátokat. SŐT! Nagyon is szeretnének barátkozni, de egy kicsit segítenünk kell nekik.

8. Tévhit: Az autista emberek nem tudják megérteni mások érzéseit, nem tudják kimutatni szeretetüket.
Az autizmus egyik jellemző tünete, hogy valaki nehezebben értelmezi az olyan kommunikációs szándékokat, mint a testbeszéd, vagy hangsúly, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudja megérteni mások érzelmeit. SŐT! Az autista emberek megértőek és empatikusak, csak egyértelműbben kell velük közölnünk érzéseinket. Arról nem is beszélve, hogy azért mert valaki autista, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek érzései, vagy nem tud szeretni. SŐT! Az autista emberek nagyon is képesek szeretni, csak ennek kimutatása okoz nekik nehézséget.

9. Tévhit: Az autista ember nem tudnak önálló, sikeres életet élni.
Attól, mert az autista gyerekeknek több segítségre és személyre szabott oktatásra van szükségük, nem jelenti azt, hogy később nem lehetnek önálló, sikeres felnőttek. SŐT! Ha elég korán, megfelelő autizmus specifikus fejlesztést, oktatást és gyakorlati képzést kapnak, akkor nagyon sok autista ember a társadalom önálló, munkájában sikeres tagjává válhat.

10. Tévhit: Mindenki egy kicsit autista.
Azért, mert valaki a szokásainak rabja, jó a memóriája vagy zárkózott és nem szeret beszélgetni, attól még nem lesz autista. Mindannyian felfedezünk magunkon vagy másokon autisztikus tüneteket, de az autizmus diagnózis komoly dolog. Akkor érdemes autizmus diagnózison gondolkodni, ha az autisztikus tünetek nagyon gyakoriak és már a napi életvitelt akadályozzák.

10+1. Tévhit: Az autizmust ki lehet nőni.
Az autizmus a jelenlegi tudásunk szerint nem gyógyítható és nem múlik el magától. Ugyanakkor megfelelő segítségekkel és fejlesztéssel a tünetek csökkenhetnek. Mégis fontos érteni, hogy az autista gyerekekből autista felnőttek lesznek.

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Az ember, aki megkapta a világ legelső autizmus diagnózisát>
Tényleg minden 59. ember autista?
0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
  • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
  • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.