10+1 dolog, amiért rajongok az Autismo Burgos-ért

Utoljára frissítve: 2019 november 10.

1. Több, mint 10 évvel ezelőtt itt vettem részt életem első nemzetközi autizmus meetingjén (New Bridges), ahol először találkoztam azzal, hogy az autistákért dolgozó emberek az egész világon jó fejek, segítőkészek, erős akaratúak, sőt legtöbbször meglehetősen önfejűek.

2. Itt hallottam először az El Caminoról is, aminek Burgos az egyik legszebb állomása, bár ennek nincsen köze az autizmushoz, de tervezésről, elhatározásról, és kitartásról szól.

3. Csakúgy, mint az Autismo Burgos felépítése. Burgos egy 180.000 ezer fős spanyol város, nem főváros, és nem királyi székhely, ahol 35 évvel ezelőtt néhány kétségbeesett szülő próbált valamilyen ellátását találni az autista gyermekének. Így jött létre az első ellátó hely a városban, egy autizmus specifikus iskola.

4. A történet eddig ismerős lehet, itt azonban még nincs vége. Az iskola után felnőtt ellátás, lakhatás, nappali foglalkoztató jött létre. Ez persze nem tűnik egyedinek, mégis az. Az új ellátás mindig ráépül a régire, nem rombolja, hanem kiegészíti azt, és teszi ezt a lehető legjobb minőségben.

5. A családok bevonása és támogatása az Autismo Burgosban nem csak jól hangzó üres frázis, hanem komolyan gondolják. A frissen diagnosztizált gyerekek szüleit egyenesen az Autismo Burgos szülőklubjába irányítják, ahol a „régi” szülők szárnyaik alá veszik az újakat.

6. Mi több, abban is segítenek a családoknak, hogy néha ki tudjanak kapcsolódni. Ezért jött létre az Európában is egyedülálló átmeneti otthon, ahol már 6 éves kortól fogadják az autista gyerekeket, hogy heti néhány napot és éjszakát ott tölthessenek.
Több tucat családnak biztosítanak így kikapcsolódási lehetőséget, amikor nem az autista gyerkőc körül forog az élet; egymásra figyelhetnek, szabadős programot szervezhetnek, vagy egyszerűen csak kialhatják magukat. És ha a gyerkőc már úgyis az átmeneti otthonban van, ott olyan programokat szerveznek neki, amivel egyúttal szociálisan is fejlesztik őt.

7. Jelen vannak a város életében. Együttműködnek a helyi egyetemmel, ahol az autizmus kurzusokon gyakorlati ismereteket oktatnak. Az egyetemről érkeznek azok az önkéntes kortárs segítők is, akik az autista tinikkel, és fiatal felnőttekkel kirándulni, moziba, koncertre, vagy buliba mennek, és ezeken a programok a nehezebb szociális helyzetekben felkészülten segítik őket.
A város lakóinak is szerveznek művészeti kiállítást, társadalmi tudatformáló eseményeket, illetve olyan programokat, ahol autista és nem autista gyerekek és felnőttek együtt szórakozhatnak.

8. A családokat egész életük során kísérik. A helyi klinikával együttműködve minden olyan családot, ahol már van autista gyermek, egy újabb gyerkőc érkezésekor, a legmodernebb eszközök és technológia bevonásával figyelik és támogatják. Így biztosítják, hogy már az autizmus gyanújának felmerülésekor a legmegfelelőbb fejlesztéseket és segítségeket kaphassa a gyerkőc és a család. Hiszen, minden korosztálynak, és minden érintettségi foknak tudnak valamilyen ellátást ajánlani.

9. Az Autismo Burgos ISO minősítéssel rendelkezik. Aki ért a minőségbiztosításhoz, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent. A többi földi halandónak azt hiszem, az mond a legtöbbet, hogy minden folyamat tervezett, szabályozott és mérhető. Minden ellátásnak, fejlesztésnek, foglalkozásnak előre megtervezett célja és dokumentációja van. Így jön létre az a csoda, hogy egy súlyosan értintett autista fiatal rajzainak motívumait felhasználva egy másik autista fiatal szerethető és profin előállított ajándéktárgyat készít. Minden folyamatnak és minden fejlesztésnek célja van. Soha nem fejlesztenek csak a fejlesztésért.

10. Amit mégis a legjobban szeretek, hogy egy új nemzetközi projekt (IVEA*) miatt, immár a Mars Alapítvány színeiben, ismét az Autismo Burgosban jártam és újra találkozhattam az ott dolgozó fantasztikus emberekkel, akik megálmodták, létrehozták, és működtetik ezt az álom ellátó rendszert.
Burgosban és környékén nincs ellátatlan autista gyerek és felnőtt.

+1 Fenntarthatóság: Az egész rendszer fenntartásában az állami normatívákon, és a térítési díjakon kívül, rengeteget segít az egész város. Folyamatosan adományokkal támogatják az újabb és újabb ellátások létrehozását és fenntartását.

 

*Az IVEA projektben közösen dolgozunk egy olyan módszertan létrehozásán, aminek segítségével autista felnőtteket tudunk elhelyezni a nyílt munkaerőpiacon.

 

Szerző: Szilvásy Zsuzsanna

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Látogatás a lengyelországi JiM Alapítványnál az Erasmus+ PROPAR tapasztalat csere projekt részeként (szülőbeszámoló)>
Azt szeretnénk tudni, hogyan boldogultok az oktatási rendszerrel?
0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
  • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
  • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.