30 éves az Esőember c. film – átok vagy áldás?

Utoljára frissítve: 2019 január 12.

Harminc év telt el azóta, hogy Dustin Hoffman eljátszotta az autista zseni szerepét, de a legtöbb ember azóta is az ő karakterével kapcsolja össze az autizmust.

Az Esőember című filmet 1988. december 16-án mutatták be a mozikban, és azóta az egész világ tudja, mit jelent “autista zseninek” lenni. Bár a film készítése évekig tartó pokoljárásra emlékeztetett, a próbavetítések fogadtatása pedig langyos és bizonytalan volt, az Esőember azonnal bombasiker lett. Több Oscar-díjat is besöpört: a legjobb film, a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb rendező kategóriájában is győztes lett, valamint legjobb férfi színészként Dustin Hoffman is hazavihette a szobrot Raymond Babbitt karakterének megformálásáért. 

Megbecsülni is lehetetlen az Esőember kulturális jelentőségét, és azt, hogy milyen mértékben formálta az emberek autizmusról alkotott véleményét. Egy ekkora befolyással bíró műnek azonban – még ha jó szándékkal készítették is – káros hatásai is lehetnek, ha túl sokáig tartja a népszerűségét. Ami egykor felszabadító volt, idővel bosszantóvá és korlátozottá válhat, ezért jogosan merül fel a kérdés: 30 évvel a film bemutatása után az autista közösség vajon áldásként vagy átokként tekinthet az Esőemberre? 

Az Esőember előtt az átlagembernek egyáltalán nem volt elképzelése az autizmusról, hiszen sem a közéletben, sem a képernyőn nem foglalkoztak a témával. Az autizmus egészen addig egy elvont fogalom volt, amelyet csak az érintett szülők és az erre specializálódott szakemberek érthettek. Az Esőemberben az a jelenet mutatja be legjobban az általános tudatlanságot, amikor a Tom Cruise által alakított Charlie Babbitt megpróbál tanácsot kérni egy pszichiátertől a testvérével, Raymonddal kapcsolatban. Egy nővér visszakérdez a beszélgetésük közben „Hogy mondta, a bátyja, micsoda – egy művész?” (angolul „artistic” művészhajlamút jelent, ami nagyon hasonlít az angol „autistic” kifejezésre, ami autistát jelent magyarul). Amire Charlie így válaszol: „Nem, nem úgy értettem, hogy ő művész, úgy értettem, hogy ő autista.” A nővér erre a következőket mondja: „Hm, azt nem ismerem. Mi is a probléma pontos jellege?”

Az autista embereket korábban csak a szüleik támogatták, de még ez sem volt magától értetődő, hiszen sokukat intézetbe adták. Más szülők évtizedek óta küzdöttek a gyermekeik jogaiért és szabadságáért, de az ő harcuk is láthatatlanul zajlott. Aztán hirtelen mindenki megismerte az autizmus szót, ami korábban csak az övék volt. Mindenki tudta, ki az a Raymond Babbitt, a karakter pedig az autizmus kulturális megtestesítője lett. 

Az Esőember c. film a mai napig az egyetlen hollywoodi film, amely az autizmus témáját feldolgozva elsöprő sikert aratott. A premier óta eltelt 30 évben nem született olyan, autista szereplőt bemutató film vagy tévéműsor, amely hasonló kereskedelmi vagy szakmai sikert ért volna el. Az Esőember ezért a mai napig kitartóan őrzi a különleges státuszát a kulturális életben. A média óriási hatalma miatt a filmek jobban formálják a kulturális tudatunkat, mint bármelyik másik művészeti forma. A pszichiátriai intézetekre sokan úgy gondolnak, ahogy a Száll a kakukk fészkére című filmben látták, az autizmusról alkotott elképzelésüket pedig az Esőemberben bemutatott karakterre alapozzák. Ahelyett, hogy az autizmus egyetlen megjelenési formáját látnák benne, Raymond Babbitt sokak számára eggyé vált az autizmus fogalmával. 

A film hatását jól tükrözi, hogy az “autista vagyok” állítást – hozzám hasonlóan – minden általam ismert autista kiegészíti azzal, hogy “de nem vagyok Esőember.” Az autisták azt a kérdést is jól ismerik, amelyet a filmben az egyik orvos tesz fel Raymondnak: “Van valamilyen különleges képessége?” Szintén az Esőember az oka, hogy az autistákat jellemzően zseniként mutatják be a filmekben és tévéműsorokban. Ennek legfrissebb példája a Freddie Highmore által alakított Shaun Murphy a Doktor Murphy című sorozatban. Tévhit azonban, hogy minden autista zseni, vagy olyan különleges képességekkel rendelkezik, mint a kivételes memória. Egy olyan tévhit, amely a mai napig tartja magát, és ebben az Esőembernek is jelentős szerepe van. A Raymond Babbitt által megtestesített autista zseni mítosza továbbra is egy népszerű kulturális sztereotípia. 

Nem a film hibája azonban, hogy az Esőember továbbra is ekkora hatást gyakorol a közvéleményre. Erről inkább az iparág egésze tehet. Az Esőember lehetett volna a kiindulópont az autista karakterek képernyőn történő bemutatásában, ehelyett azonban egyeduralkodóvá és egyúttal zsákutcává is vált. Néhány említésre méltó kivételtől eltekintve (mint az Adam Elliot fantasztikus filmjében, a Mary és Maxban bemutatott Max) az autista karakterek mind Babbitt mintáját követik. 

Az Esőember dicséretet érdemel, amiért először mutatta be az autizmust a képernyőn. Ezzel megadta az autistáknak azt, ami korábban nem adatott meg nekik: láthatóvá tette őket. Az Esőember egy csapásra, majdhogynem egy éjszaka leforgása alatt kivívta az autizmus számára azt a figyelmet, amiért a szülői érdekképviseleti csoportok évtizedek óta harcoltak. Az autizmus képernyőn való megjelenítésének egyeduralkodójaként azonban a film negatív hatásait sem szabad figyelmen kívül hagyni; az autista közösség ugyanis sokkal többet jelent Raymond Babbittnál. Ez 1988-ban talán még nem tűnt nyilvánvalónak, de most már az – ennek ellenére úgy látszik, az Esőember továbbra is nagy hatással van a képernyőn bemutatott autista karakterekre. Akár tetszik, akár nem, az autisták még mindig nem szabadulhatnak az Esőember befolyásától. 

forrás: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/17/rain-man-myth-autistic-people-dustin-hoffman-savant
fordította: Vörös Kata, Nagy Gabriella
lektorálta: Szilvásy Zsuzsanna és Kassai Edit

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Boldog új évet mindenkinek, aki 2018-ban kísérte, segítette a Mars Alapítvány munkáját.>
Miért fontos, hogy az autista gyerekek szülei is segítséghez jussanak?
0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
  • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
  • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.