Autizmus 2.0

Amikor már szakad a cérna…

Mit tehetünk a mindennapokban a kihívást jelentő viselkedések megelőzése és kezelése érdekében?
Szülőtréning autista kamaszokkal és felnőttekkel együtt élő szülők és családtagok számára

„Az autista emberek azért lesznek nagyon dühösek, mert a világ pontos megértésére való képtelenséget rettenetesen nehéz elviselni – néha egyszerűen túl sok, az emberek pedig azt mondják, hogy nem értik, miért vagyok dühös.” (Therese Joliffe)

Az indulatos, a másik személy felé irányuló bántó viselkedések (kihívást jelentő viselkedések) megjelenése nem ritka autista emberek körében, ugyanakkor korántsem az autizmus szükségszerű „velejárója”. Mindannyian éreztünk már komoly indulatot, dühöt olyan helyzetekben, amikor tehetetlennek éreztük magunkat, nem értettek meg bennünket vagy bántottak. Nincs ez másként autista embereknél sem, „robbanásaik” hátterében elsősorban a környezettel való kommunikációs és társas megértési nehézségek, viselkedési rugalmatlanság és szenzoros eltérések állnak. Ezeknek a nehézségeknek azonban sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a nem autista emberek és lényegesen kevesebb megoldási stratégiájuk van indulataik leküzdésére.
Arra gondolunk, amikor már valós fizikai incidensek jelennek meg.

Például, ha a velünk élő autista családtag (tizenéves vagy felnőtt):

 • rendszeresen fizikailag bántalmaz, vagy bántalmazni próbál családtagokat, iskolatársakat
 • rendszeresen üt, rúg, harap, ha dühös

Tudjuk, hogy ilyen viselkedések léteznek, hiszen számtalanszor halljuk a kérdést a szülőtréningeken: „Mit csináljunk? Nem bírjuk már tovább!”

Hiszen nagyobb gyerekek és felnőttek esetében, az erősebb testalkat, komolyabb fizikai erő megjelenésével ezek a viselkedések egyre nagyobb kihívást, sokszor félelmet jelenthetnek a család számára.

Ez a tréning most nektek szól! Gyertek el! Segítünk!

A SZÜLŐTRÉNING CÉLJA

 • hogy segítséget nyújtson ezeknek a viselkedéseknek a megelőzésében, valamint gyakoriságuk és súlyosságuk csökkentésében
 • hogy eszközt adjon a szülők, gondozók kezébe, akkor, ha már „szakad a cérna”
 • hogy segítsen abban, hogy az autista ember jelentősebb korlátozása nélkül biztosítható legyen a családtagok biztonsága és fizikai épsége úgy, hogy közben ne sérüljön meg senki és az autista ember is megőrizhesse méltóságát.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?

A kétnapos tréning során megbeszéljük, hogy

 • Mit jelent a „kihívást jelentő viselkedés”?
 • Mik lehetnek a kihívást jelentő viselkedések okai és mi az üzenete?
 • Mit jelent a viselkedési krízis?
 • Hogyan előzhetjük meg vagy csökkenthetjük a kihívást jelentő viselkedéseket?<%Fli>
 • Mit tehetünk a kihívást jelentő viselkedések megjelenésekor?

A tréning mindkét napján délután olyan - az aikidó mozgáskultúrán alapuló – technikákat tanulunk, amelyek segítségével a fizikai incidensek következményei kivédhetők vagy csökkenthetők. A test tudatos használatával, függetlenül a testfelépítéstől és az erősségtől, az aikidó technikák speciális adaptációjával, fájdalom okozása nélkül kezelhetők ezek a helyzetek. A tréning során megtanulható gyakorlatok nem igényelnek fizikai felkészültséget, bárki számára hasznosíthatók.

A tréninget végzettek kb. 35 perc videó tréning anyaghoz kapnak hozzáférést a tréning lezárását követően, kizárólag személyes használatra, a tanultak felidézése és gyakorlása érdekében.

KIKNEK AJÁNLJUK?

 • autista kamaszokat és felnőtteket támogató szülőknek és más közeli családtagoknak
 • a képzés olyan résztvevők számára hasznosítható a legjobban, akik már rendelkeznek valamennyi alapismerettel az autizmusról

KIK VEZETIK?

Rácz Zsuzsanna

gyógypedagógus

Wágner Péter

AIKIDO oktató

dr. Simó Judit

gyermekpszichiáter

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK ÉS AJÁNLÁSOK:

- mozgásra alkalmas, kényelmes ruházatban vegyen részt a tréningen
- hozzon tiszta talpú tornacipőt/vagy edzőcipőt
- egyes gyakorlatokhoz szükség lesz a cipő levételére, ezért gondoskodjon a lábra szorosan illeszkedő zokniról
- a tréning után kapott videók megtekintéséhez Google fiókkal kell rendelkezni.

 

Regisztrációs lap:
Témaorientált szülőtréning

autista kamaszok szüleinek, felnőttek családtagjainak
Rácz Zsuzsanna
dr. Simó Judit
Wágner Péter

Tréning teljes díja
9.900 Ft / fő / 2 nap

Időpont:
2023. június 2-3., péntek-szombat
9.00-17.00

Helyszín:
Budapest (részletek hamarosan)

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló időt minél személyesebb, az Önök gyerekére és mindennapi nehézségeire választ kereső tartalommal tudjuk megtölteni, kérjük, segítsék felkészülésünket azzal, hogy válaszolnak a következő kérdésekre.
  Milyen típusú intézménybe jár gyermeke? (pl. integráló, iskola, egyéni tanrend, szociális ellátás,stb.)  Jelentkezési és fizetési határidő: május 26.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a tréninget minimum 10 fő részvétele esetén áll módunkban megtartani.
  A részvételt a regisztrációs díj beérkezését követően néhány napon belül tudjuk visszaigazolni. Kérjük, a részvételi díj összegét szíveskedjen a
  Mars Autistákért Alapítvány, Budapest Banknál vezetett
  10101535-27402800-01005005 számlájára utalni.

  A lemondást írásban kell megtenni!

  A május 29-ig beérkezett írásos lemondások esetén a befizetett pénzösszeg teljes egészében visszautalásra kerül, azonban az ezt követően érkezett lemondást nem áll módunkban elfogadni, a befizetett összeget visszafizetni. (Természetesen, lehetőség van arra, hogy más vegyen részt a tréningen, vagy későbbi tréningen felhasználják a regisztrációt.)

  0
   0
   Kosár
   A kosár üresVissza a webshopba

   Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

   Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

   Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

   Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

   Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

   Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

   Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

    

   Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

   Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

   Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

   • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
   • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
   • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
   • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

   Az adatkezelés célja

   • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
   • Megrendelések, vásárlások teljesítése

   Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

   Az adatkezelés

   Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

   Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

   Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

   A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

   • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

   Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

   A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

   A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

   Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

   Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

   A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

   Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

   Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

   Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

   • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
   • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

   Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

    

   Az Adatokért való felelősség

   Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

   Cookie-k használata

   A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

   Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

   Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

   Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

   Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

   Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.