MARS MŰHELY 3.

Hogyan mondjam el?

Kivel, miért, mikor és hogyan beszéljünk gyermekünk autizmusáról?
Beszélgetések a gyerekkel és a körülötte élőkkel

Online előadássorozat és kiscsoportos műhely autista gyerekeket nevelő szülők számára

Személyiségünk alakulásának meghatározó eleme az önismeretünk és önértékelésünk. Nincs ez másként autista emberekkel sem. Az önismeret és önbecsülés fejlődése folyamat, autista emberek esetében ennek jelentős állomása saját autizmusukkal és annak hatásaival való szembesülés. Az autizmusról való beszélgetés azonban nem könnyű, számos külső és belső tényező hatása alatt formálódik, amelyben saját feldolgozott vagy feldolgozatlan kérdéseink ugyanúgy szerepet játszanak, mint közvetlen környezetünk vagy éppen társadalmunk ehhez való viszonyulása és tudása.

Kérdések, amikkel foglalkozni szeretnénk:

 • Kell-e, hogy a gyermekem tudja magáról, hogy autista?
 • Mikor jött el az idő, hogy erről beszéljünk?
 • Hogyan mondjam el?
 • Mit tegyek, ha rákérdez, hogy ő miért más?
 • Elmondjam-e az iskolában? Nem fogják-e emiatt csúfolni?
 • Mit mondjak a testvéreinek, a rokonoknak?
 • Kinek kell még tudnia róla?

„Kérlek, ne szégyelld magad amiatt, ha úgy érzed, mindenkinek elmondanád, fűnek-fának elmesélnéd, mi van veletek…. De akkor se, ha éppen az ellenkezőjét érzed, folyton titkolnád, félsz, hogy rájönnek...  …De én is bujkálok…. Többnyire azért, mert már utálok magyarázkodni.” (autizmusmesek.blog.hu)

A 3+3 alkalmas online műhely célja, hogy szempontokat, eszközöket, módszereket nyújtson a résztvevők számára, erősítve őket abban, hogy gyermekük autizmusáról való beszélgetés minél természetesebb módon lehessen része a mindennapi kommunikációnak.

A képzés felépítése: 3x90 perc elméleti rész (önmagában is választható) + 3x90 perc kiscsoportos konzultáció (CSAK az elméleti részt végzettek számára), a témához kapcsolódó saját kérdések megvitatása. (Részletek lejjebb.)

KIKNEK AJÁNLJUK?

 • autista gyermeket nevelő szülőknek és más közeli családtagoknak
 • a közösségekben (bölcsőde, óvoda, iskola stb.) dolgozó pedagógusoknak és más szakembereknek
 • a képzés olyan résztvevők számára hasznosítható a legjobban, akik már rendelkeznek valamennyi alapismerettel az autizmusról

KIK VEZETIK?

dr. Simó Judit

gyermekpszichiáter

Nagy Orsolya

konduktor, autista gyerekeket nevelő szülő

MIT FOGUNK CSINÁLNI?

Az autizmusról való kommunikáció témáját körüljáró Mars Műhely 3. két blokkból, mindkét blokk 3-3 másfél órás alkalomból áll.

I. blokk

Három alkalmas, gyakorlati, a mindennapok kérdéseire fókuszáló előadássorozat. Szemléleti alapok, elvek és gyakorlat.

Nagycsoport, maximum 50 fő részvételével

Időpontok: 2023. február 21.
2023. február 28.
2023. március 7.
Mindig keddi időpontok, 18-19.30-ig

II. blokk

Az I. Blokkon résztvevők számára személyesebb, egyéni, mindennapi gyakorlati kérdések megvitatása

Kiscsoport, 4-5 fő részvételével, a kiscsoportokat a felmerülő kérdéseknek megfelelően állítjuk össze, pedagógusok számára kellő számú jelentkező esetén külön kiscsoportot indítunk.

Időpontok: Később
1. Ki, kinek, miért beszél, beszélhet vagy beszéljen az autizmusról? Mindenki és minden helyzet más. Én és az autizmus. A családunk és az autizmus. A környezetünk és az autizmus. A "kimondás" kihívásai.
2. Mit tud, hol tart a gyerek? Tudás és önismeret, önismeret és önbecsülés. Mi a beszélgetés célja, hogy kezdjem?  Összefüggések az életkorral, képességekkel, fejlődési állapottal.
3. Történetek, tapasztalatok, módszerek és "megoldások". A "megmondás" szintjei, a beszélgetés és az eszközök egyéni adaptálása az autisztikus gondolkodáshoz.
Egyéni helyzetek, egyéni tapasztalatok, egyéni kihívások. Kiscsoportos beszélgetés.
Egyéni helyzetek, egyéni tapasztalatok, egyéni kihívások. Kiscsoportos beszélgetés.
Egyéni helyzetek, egyéni tapasztalatok, egyéni kihívások. Kiscsoportos beszélgetés.

HOGYAN?

Minden MŰHELY online formában érhető el, így

 • sokkal több ember számára elérhető, az ország bármely pontjáról, akár a határon túlról is
 • nem kell elhagyni az otthonunkat, így könnyebben megszervezhető a jelenlét
 • egy térítési díjért több családtag is részt vehet a tréningen

A tréningprogram mellékleteként megvásárolható lesz egy az otthoni készüléshez használható útmutató. Az útmutatóban gyakorlati példákat, helyzeteket, megfogalmazásokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítséget nyújthatnak az otthoni beszélgetésekhez.
Azok a családok, akik a tréning mind a 6 alkalmán részt vesznek, térítésmentesen kaphatják majd meg az útmutatót a tréning sorozat befejeztével.

Itt tudsz jelentkezni!

Köszönjük a nagyszámú érdeklődést tréningünk iránt.
Sajnos elértük a maximális létszámot, azonban amint a következő Mars Műhely 3. időpontja meglesz, értesíteni fogjuk Önöket hírlevélben és egyéb kommunikációs csatornáinkon. Ezzel egyidőben pedig regisztrációs felületünk is elérhetővé válik.

Megértésüket köszönjük.

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

 • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
 • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

 • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.