Miért fontos elfogadni gyermekünk diagnózisát? (vendégszerzőnk blogsorozata)

Utoljára frissítve: 2021 május 2.

Tegyük fel, hogy van három gépjárműved. Mindet nagyon szereted és mindhárom egyformán fontos számodra. Sok mindenben különböznek, de van néhány olyan tulajdonságuk is, amiben egyformák. Mindhárom

 • piros színű
 • hasznos számodra
 • és dízel üzemű.

Egymást helyettesíteni viszont egyáltalán nem tudják.

Az egyik a munkádhoz kell, a másikat hobbiból használod, a harmadikat pedig a családod miatt tartod. A garázsodban egy traktor, egy versenyautó és egy méretes családi kocsi áll. Eszedbe jutna valaha traktorral autóversenyen indulni, az 5 fős családod egy versenyautóba bezsúfolni vagy a családi autót földművelésre használni? Nem valószínű…

Képzeljük el, hogy ezek a járművek igazából nem is járművek, hanem hús-vér gyerekek. Mindegyikük egyedi, különleges és megismételhetetlen!
Nem lehet őket felcserélni – na jó kivéve A két Lottiban, de ott is csak átmenetileg sikerült! – és mindegyiküknek megvannak a saját erősségeik, amiben jók és emellett a maguk kihívásai is.

Minden felnőtt másmilyen autóról álmodik: van olyan, aki versenyautóról, mások ölni tudnának egy menő traktorért, megint mások pedig egyszerűen egy szép nagy családi autóra vágynának.
Ahogy autókról álmodozunk, ugyanúgy álmodozunk gyermekünkről mielőtt még megszületik. De ahogy a családi kocsival sem tudunk szántani, ugyanúgy alkalmazkodunk a valójában született gyermekünkhöz.
Mi van, ha apa foci mániás, de a gyereket jobban érdekli a rajzolás, mint a sport, ráadásul kifejezetten tehetséges kis művésszel áldotta meg ezt a családot a sors? Kötheti apa az ebet a karóhoz, hogy márpedig most irgum-burgum mindenképp focizunk, de ez biztosan nem erősíti az egészséges apa-gyermek viszonyt. Az, hogy gyereknek esetleg olyan dolgot kell csinálnia, amit nem annyira szeret, és amihez nincsen kedve, csak frusztrálja a gyereket. Ez esetben az apával töltött idő nem örömforrás, hanem kínszenvedés lesz.

Néhány szülő elfelejti elengedni az ”álom gyereket” s ezért soha sem tudja igazán megismerni, megszeretni azt a gyermeket, aki az ő valódi szemefénye. Az autista gyermeket nevelő családokban ez még gyakrabban fordul elő, mint egyéb családokban. Valós állapotának elfogadása szuper erővel ruház fel minket. Ezzel szemben a gyermek állapotának el nem fogadásával, vesztünkbe rohanunk és magunkkal rántjuk a család többi tagját is.

Ahogy az autónkat is a gyári használati útmutató szerint kell karban tartani és szervízeltetni, nem pedig úgy, ahogy megálmodtuk, gyermekünk esetében is akklimatizálódnunk kell. Hogyan is lehetnék jó tulajdonosa hőn szeretett versenyautómnak, ha folyamatosan úgy viselkedek, mintha családi autóm lenne? Hogyan lehetnék vele boldog, ha nem fogadom el azt a tényt, hogy a 2 üléses autó nem alkalmas arra, hogy az 5 tagú családomat beleszuszakoljam és ezt újra meg újra megpróbálom? Mi történik viszont akkor, ha elfogadom a kocsim felszereltségét és egyesével viszem kocsikázni a családtagokat? Mindjárt más, nem? Ez már egy sokkal kellemesebb felállás mindenkinek.

Ha elfogadom, amim van, sokkal jobban tudok sáfárkodni vele és a lehető legboldogabb életet tudhatom kihozni belőle. Ezzel szemben, ha nem fogadom el a tényeket, nem csak szomorú leszek, akár depresszióssá is válhatok és saját életemen kívül a családomét is megnehezíthetem. A tények elfogadása a történelem minden szakaszában kihívás volt az emberiség számára. Nem csoda, hogy a mai napig több speciális élethelyzetben lévő embereket segítő szervezet használja Assisi Szent Ferenc imájának bevezető részét:

Ha valaki elfogadja a diagnózist, gyermeke az elfogadást követően sokkal kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá válhat.
Ha valaki elfogadja a diagnózist, saját maga számára is sokkal kiegyensúlyozottabb életet teremthet.
Ha valaki elfogadja a diagnózist, gyermeke számára sokkal hasznosabbá válik, mint ha nem.
A gyermek speciális igényeit ez esetben sokkal jobban figyelembe tudja venni és ki tudja elégíteni.  Az elfogadás életbevágóan fontos, de senki nem állítja, hogy könnyű …
Szabad mérgesnek lenni, szomorúnak lenni, félni és mindenféle érzések kavalkádját megélni.
Még a legbátrabb szülők is elbizonytalanodnak néha, kétségeik merülnek fel és félnek az ismeretlen jövőtől. Ez természetes. Az elfogadás útja hosszú és rögös. A szülők egy része ezt az utat megkönnyítendő pszichológus szakember segítségét is igénybe veszi, hogy sikeresen elgyászolhassa az álom gyermeket és minél hamarabb autista gyermeke lehető legjobb szülőjévé válhasson.
Ez nem szégyen, ez a lehető legjobb döntés! Ha úgy érzed, nehéz számodra gyermeked autizmus diagnózisának elfogadása vagy feldolgozása, kérj segítséget! Ezzel nem csak saját magadon segítesz, hanem az egész családodnak jót teszel, kiváltképp autista gyermekednek!

 

Szerző: Nyilasné Groma Judit (autista gyermeket nevelő szülő)

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Autizmus Világnap! Peace – Love – Világbéke>
Miért fontos, hogy egy gyermek minél korábban diagnózist kapjon? (vendégszerzőnk blogsorozata)
0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

 • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
 • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

 • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.