Miért nem figyel rám az autista gyerkőcöm ha beszélek hozzá?

Utoljára frissítve: 2018 augusztus 8.

Nem hall? Miért nem válaszol a kérdésekre? Sosem csinálja, amit kérek!

Sok beszédnek sok az alja, mondogatta nagymamám. Ő persze nem a majdani autista dédunokájára gondolt ilyenkor, egyszerűem csak nem szerette, ha valaki „túlbeszéli” a dolgokat.

Ha autista gyerkőcöt nevelünk ezt a mondást nyugodtan magunkévá tehetjük. Az autista emberek beszédértése ugyanis egészen biztosan nehezített. Még azoké az autista embereké, gyerekeké is, akik hosszas szövegeket, esetenként teljes filmeket, könyveket mondanak vissza fejből. 

Biztosak lehetünk benne, hogy a folyamatos szóözönben; kérdések, kérések, utasítások sorozatában autista gyerekünk nagyon gyorsan (nagyjából az első összetett mondatnál) veszti el a fonalat. Ma már biztosan tudjuk, hogy az autista gyerekeknek a rájuk szabott vizuális kommunikációs rendszer elengedhetetlen. Szinte csodaszer. Ugyanakkor ahhoz, hogy a megfelelő vizuális segítségeket használni tudjuk, azok rendszerét gyermekünkre szabjuk, muszáj megérteni valamennyire az autizmus hátterét és megtanulni az eszközrendszer használatát. Érthető módon ez nem megy egyik percről a másikra. Azonban addig is sokat segíthetünk az autista gyermekünknek, pusztán azzal, hogy figyelünk arra, ahogyan beszélünk vele.

Először és mindenekelőtt beszéljünk minél kevesebbet. Ne mondjuk többszörösen összetett mondatokat a látszólag mégoly jól beszélő autista gyermekünknek sem. Egyszerre maximum egy kérdést tegyünk fel. „Nem kérsz inni?” típusú, nagyszerű magyar mondatszerkezettel szerintem egyébként senkit nem fair zavarba hozni, de az autista családtagunkat különösképpen ne bombázzuk vele.

Mindig kezdjük a gyerkőc nevével, és várjuk meg, amíg ránk figyel. Fontos tudni, hogy a legtöbb autista gyerkőc nem úgy figyel, mint más gyerekek, vagyis egyáltalán nem biztos, hogy ránk néz és ezt ne is erőltessük. Ezután egy kérdést tegyünk fel vagy egy dolgot kérjünk tőle..

Ha valamiből választani kell, például: almát kérsz vagy körtét, sokszor hamarabb kapunk választ, ha meg is mutatjuk neki, miről beszélünk (ez egyébként a legegyszerűbb vizuális segítség). Számtalan választási lehetőséget egymás után felsorolni teljesen felesleges. Ha lehet, maradjunk a kettőnél. Ez nem csak választás esetén érvényes, hanem például amikor elsoroljuk a gyerkőcnek, hogy aznap mit fogunk csinálni. Egyszerűbb csak a soron következőt elmondani. Röviden, egyszerűen, esetleg egy képpel vagy tárgyal alátámasztva. Például: Most elmegyünk a boltba, és egyúttal megmutatjuk a kosarat, szatyrot, valamit, ami a bevásárláshoz kötődik.

A magyar nyelv tele van gyönyörű metaforákkal, de ha lehet, a nyelvi sokszínűséget ne autista családtagunkon gyakoroljuk. A „ne húzd már az időt” vagy a “szedd már a lábad” felkiáltás például nagyon zavarba ejtő lehet valakinek, aki mindent szó szerint értelmez. Márpedig autista gyermekünk legtöbbször ezt teszi.

Ismétlés a tudás anyja (ha már a választékos beszédnél tartunk), azonban ha ugyanazt az utasítást többször elismételjük, azzal a kívánt tevékenységet valószínűleg nem gyorsítjuk meg. Például a reggeli rohanásban: „Húzd fel a cipőd! Húzod már a cipőd? Húzzad már azt az átkozott cipőt!” kifejezések számunkra mind ugyanazt jelentik. Sajnos az autista gyermekünknek ezek különféle utasítások, amik nem arra fogják őt késztetni, hogy gyorsabban húzza a cipőjét, hanem összezavarodik és abbahagyja, amit csinált. Ne felejtsük el: autista gyermekünknek bármilyen kérdés, kérés, szöveges információ feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe, mint egy átlagos másik gyermeknek.

Kérjünk egyszer, a gyermeket nevén szólítva, nyugodtan, elég hangosan (de nem kiabálva), aztán várjunk egy kicsit türelmesen. Ha nem indul el a vágyott tevékenység, segítsünk azt megkezdeni.

A gyereknevelés egyik klasszikus eszköze az esti mese. Nagyon sok autista gyerkőc nem szereti, ha mesélünk neki, legalábbis klasszikus meséket nem. Annak fényében, hogy szó szerint értelmez és az élőbeszédet sokszor nehezen követi, azt hiszem, ez érthető. Ha a gyerkőc nem szereti, ne erőltessük az esti mesét, akkor sem, ha az összes gyermeknevelési szakkönyv borzasztó szülőnek tart ettől minket. Ami be szokott válni, és nagyon sok autista gyerek szereti, ha róla szólnak a mesék. Különösen akkor, ha közben fényképeket nézegetünk, és arról mesélünk neki.

Ha egy autista gyerek valamit folyamatosan kérdez, mindig ugyanazt és nagyjából egymilliószor egymás után, akkor aránylag biztosak lehetünk benne, hogy ő nem a válaszra kíváncsi. Egész egyszerűen megnyugvást, kiszámíthatóságot keres. Hiszen ugyanarra a kérdésre mindig ugyanaz a válasz. Tudja, mit fog hallani, tudja mi fog történni, és végre talál valamilyen biztos pontot a világban. Érdemes végig gondolni, hogy mi zavarhatja őt éppen. Ha azon tudunk segíteni, talán csökken a kérdések áradata.

A legjobb mégis az, ha számára érthető lesz a világ. Ez pedig vizuális segítségek, kiszámíthatóság nélkül aligha fog működni.

 

Könyvajánló:

https://moly.hu/konyvek/theo-peeters-autizmus

 

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Hogyan találtunk iskolát az autista fiunknak?>
Felkészült-e a választott iskola az autista tanuló fogadására?
0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
  • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
  • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.