Mi fog történni a vizsgálaton? Mit kérhetek? Ott lehetek a gyerekemmel? Egyet kell értenem a kiadott véleménnyel?

Muszáj azzal kezdenem, hogy ez a bejegyzés nem a Pedagógiai Szakszolgálatok, vagy az azok ernyője alatt dolgozó Szakértői Bizottságok kárhoztatása. Személyesen ismerek olyan szakembereket, akik Szakszolgálatoknál dolgoznak és az egész életük az autista gyerekek segítségéről szól.

Ugyanakkor fontos értenünk, hogy mit kérhetünk egy Szakértőitől és mit nem. Mikor fordulhatunk mi a Bizottsághoz és mi van akkor, ha az intézmény küldi oda a gyerekünket?

Az előző bejegyzésben írtunk arról, hogy a szülő is kérheti a Szakértői Bizottsági vizsgálatot. Azonban az intézmények (óvoda, iskola) is fordulhatnak a Bizottsághoz. A szülőt ebben az esetben is értesíteni kell, és a vizsgálat a szülő egyetértésével indul. Vannak olyan esetek, amikor úgy érzi egy szülő, hogy a küldő intézmény feleslegesen vegzálja a gyereket, a családot. Úgy gondolom ilyenkor is együtt kell működni a Bizottsággal. A vizsgálat során ugyanis tere van annak, hogy a család, a gyermek is elmondja, hogy ő hogyan látja a helyzetet.

A szülő végig jelen lehet a vizsgálaton – annak zavarása nélkül. Tehát, ha a gyerek nélkülünk még a küszöböt sem akarja átlépni, akkor nyugodtan hivatkozzunk erre. (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről) Mivel minden éremnek két oldala van: ha a gyerkőc simán besétál anya /apa nélkül, és a szakemberek úgy ítélik, hogy egy adott vizsgálatot jobban el tudnak végezni a szülők jelenléte nélkül, akkor azért higgyük el nekik.

Fontos momentum a vizsgálat során (amennyiben ez a vizsgálat célja) a megfelelő óvoda vagy iskola kiválasztása a szülővel együtt. Elvileg a Bizottságoknak rendelkeznie kell olyan listával, amiben azok az intézmények vannak feltüntetve, amik az SNI gyermek a státuszának (jelen esetben autizmus) megfelelő speciális vagy integráló intézményeket tartalmazza. A jogszabály alapján ebből a listából választ a szülő speciális vagy integráló (többségi) intézményt, a szakértő véleménye szerint. A szomorú valóság az, hogy az ilyen lista ritka, mint a fehér holló.  Nyilván ennek is van logikus magyarázata, de a helyzeten a magyarázat nem segít. Ezért a családok gyakran már úgy érkeznek a vizsgálatra, hogy ők maguk kerestek iskolát vagy óvodát. Ha az iskola még egy befogadó nyilatkozatot is küld, az különösen könnyűvé teszi a Bizottság számára a kijelölést. Az ellátórendszer működése, működtetése szempontjából nem gondolom, hogy jó megoldás a családokra tolni az iskolák felkutatásának gyakran lehetetlen feladatát. Jelenleg azonban a legtöbb helyen ez a gyakorlat.

A vizsgálat végén alá fogják íratni a szülővel, hogy a vizsgálat megtörtént. Ez még nem a végleges Szakértői Bizottsági Vélemény. A Szakértői Bizottság hivatalos véleménye rendszerint nem készül el a vizsgálat napján. Az később, 15 napon belül, többnyire postán jut el a családhoz. Az egyik legfontosabb tanácsunk ezzel a dokumentummal kapcsolatban, hogy alaposan olvassuk el.

A Szakértői Véleménynek tartalmaznia kell többek közt:

 • a vizsgálat leírását és megállapításait
 • az SNI státusz megállapítását, vagy annak kizárását
 • az oktatás módját (integrált vagy speciális)
 • a kijelölt (elvben közösen választott) intézményt
 • a magántanulóság megállapítását (ha az a célszerű)
 • a szükséges fejlesztési feladatokat és annak időkeretét (ezt a köznevelési törvény pontosan meghatározza)
 • az esetleges tantárgyi felmentéseket vagy könnyítéseket
 • a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot (autizmus estében nem kiköthető, hogy csak autizmus szakot végzett szakember segítse a gyermeket, mivel az egyetemi szintű autizmus-képzés még annyira új, hogy nincs megfelelő számú végzett gyógypedagógus)
 • végül tartalmazni kell a fellebbezés módját

Nézzük most az utolsó pontot. A szülőnek nem kötelező egyetértenie a Szakértői Véleménnyel. Ha bármelyik ponttal nem értünk egyet, akkor ezt írjuk le egy hivatalos levélben (aláírás, dátum, stb.) és a levelet az eredeti Szakértői Vélemény másolatával, tértivevénnyel küldjük vissza postán. A tértivevény biztosítja a levél hivatalos érkeztetését és visszakapjuk az átvételt igazoló papírt. Nagyon fontos, hogy ezt 15 napon belül meg kell tenni!  Ekkor a Szakértői Bizottságnak új vizsgálatot kell kezdeményeznie.

Eddig elsősorban az óvodai / iskolai elhelyezés miatti vizsgálatokról beszéltünk, de más esetekben is lehet a Szakértői Bizottsághoz fordulni. Továbbra is igaz, hogy ezt a szülő is megteheti bármikor, illetve leghamarabb az utolsó elfogadott, érvényes vélemény kelte után 6 hónappal.

Ilyenek esetek lehetnek például:

 • magántanulóság kezdeményezése
 • teljes felmentés valamilyen tantárgyból (ezt persze nem lehet az osztályozó értekezlet előtt 2 héttel, de január 31-ig igen)
 • felmentés értékelés alól
 • ha úgy érezzük, hogy több, kevesebb vagy másfajta segítségre van a gyermeknek szüksége, mint amit az előző vélemény tartalmaz – ezzel hiába nyüstöljük az iskolát /óvodát, ha a Szakértői nem írja le a megfelelő szakembert és/vagy óraszámot
 • vizsgákon (például felvételi vagy érettségi) igénybe vehető könnyítésekre, segítségekre vonatkozó javaslatért (több idő, csak szóban vagy csak írásban történő vizsgázás)

A jelentkezés módja ilyenkor ugyanaz, mint amit az előző bejegyzésben írtunk.

A következő bejegyzésben írunk majd arról, hogy mégis milyen szempontok alapján válasszunk intézményt. Milyen oktatási mód mellett döntsünk: speciális, szegregált, többségi, integrált, magántanulóság? És mit tehetünk, ha végképp nincs óvoda vagy iskola?

Forrás: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM

Címkék: