Tananyag az elfogadásról 10-16 (avagy 66+) éveseknek

Utoljára frissítve: 2020 március 31.

Április 2. az autizmus világnapja. Ezen a napon szerte a világon nagy rendezvényekkel és hatalmas kampányokkal hívják fel a világ figyelmét az autista emberekre, akik közöttünk élnek. Idén nem lehet ilyen nagy megmozdulásokat rendezni. Ezért másképpen szeretnénk az autista emberek társadalmi elfogadását segíteni. Ezt a tananyagot készítettük nektek, aminek a végén egy nyereményjáték vár. Ha szeretnétek inkább letölteni a tananyagot, akkor itt megtaláljátok a letölthető verziót is.

Mi az autizmus?

Mielőtt nekifognál készíts elő papírt és ceruzát (persze írhatsz tollal, zsírkrétával, vagy rovásírással is). Néhány kérdést fogunk feltenni a tananyag során. Az a lényeg, hogy valahogyan rögzítsd a válaszokat.

Fogyatékosságokról általában

A legtöbb fogyatékosság látható, könnyű észrevenni, ha valaki kerekesszékben ül, vak vagy siket.
Ezek a fogyatékosságok léteznek, mióta világ a világ. Több ezer évesek.

Megjegyzés: Nem szerencsés a fogyatékkal élő személy kifejezést használni, hiszen nem mondjuk azt sem, hogy intelligenciával  élő személy, vagy szőke hajjal élő személy. Ezért inkább a fogyatékos ember, siket lány, vak fiú, stb. kifejezést javasoljuk.


Autizmus

Az autista emberek agya és sok érzékszerve is másképpen működik.
Ők máshogyan érzékelik a világot. Ez aztán rengeteg nehézséget okoz nekik a mindennapokban.

 

Feladat: Hány érzékszervünk van? Nevezd meg őket!

 

 

Hány autista ember van?

Nagyon sokféle számot lehet hallani, régebben azt gondolták, hogy az autizmus egy nagyon ritka állapot.
A szakemberek körében a pillanatnyilag legelfogadottabb az 1/100 –as arány.
Ez azt jelenti hogy minden századik gyermek autizmussal születik.


Feladat:
Ha minden századik ember autista, akkor Magyarországon hány autista ember él?

 

A legelső autista ember a világon


Az autizmus a többi fogyatékossághoz képest még nagyon új dolog.
A legelső autizmus diagnózist 1943-ban adták ki, addig ez az állapot hivatalosan nem létezett.

Érdekesség: Itt olvashatsz arról az emberről, aki a világon a legelső autizmus diagnózist kapta: https://marsalapitvany.hu/a-legelso-autizmus-diagnozis/


Feladat:
Kérdezd meg a szüleidet, hogy gyermekkorukban hallottak-e autizmusról!


Mi az, ami az autista embereknek nehéz?

Kommunikáció / beszéd

A kommunikáció elsődleges csatornája a beszéd.
Az autista embereknek – a másfajta agyműködés miatt – a beszéd / beszélgetés nehezebb lehet.
Nehezen értik meg azokat a kommunikációs jeleket is, ami számunkra nem okoz fejtörést: arckifejezések, hanglejtés, viccelődés.

Feladat: Ha voltál már reptéren és ültél repülőn, akkor biztosan észrevetted, hogy ott nagyon sok piktogramot, ábrát használnak; csomag felvétel, felszállás, leszállás, biztonsági utasítások. Gondolkodj el rajta, hogy ez miért lehet!

 

Emberek között lenni

De ez nem jelenti azt, hogy minden autista zseni. Az autizmus az egy spektrum, olyan színes, mint a szivárvány. Vannak nagyon súlyosan érintett autista gyerekek, felnőttek. De vannak olyanok is, akiken az égvilágon semmi nem látszik, az agyuk mégis másképpen működik, mint a miénk.

 


Ez részben a kommunikációs nehézség, amiről már beszéltünk.
Másrészt viszont abból fakad, hogy az autista embereknek nehéz lehet azoknak az íratlan szabályoknak a megértése, követése, amit valójában mi sem tanultunk soha, „csak úgy” tudjuk. Ilyen például, hogy kitől milyen messze állunk meg. Vagy az, hogy mikor „következünk”, mikor szólalhatunk meg egy beszélgetésben.
Ezer és ezer ilyen szabály van az életünkben.

 

Érzelmek megértése

Mások érzelmeinek megértése persze nekünk sem megy könnyen. Sokszor értjük félre a másik ember szándékait, nem értjük a vágyait. Azt azonban mégiscsak érezzük, hogy milyen a másik ember hangulata.
Az autista embereknek ez nehezebb lehet, akár azt is nehezen veszik észre, hogy a másik örül vagy éppen megbántott.
Ez nem jelenti azt, hogy az autista emberek direkt figyelmetlenek másokkal.

 

Mit vehetünk még észre?

Érdeklődési kör

 • Van, aki fémcsöveket gyűjt és osztályoz nagyság szerint
 • Van, aki imádja a csatornalefolyókat
 • Van, aki órákig nézi a mosógépben forgó ruhát
 • De valljuk be, néha mi is fura dolgokra kattanunk rá.


Feladat:
Próbálj meg visszaemlékezni, mi mindent gyűjtöttél már gyerek korod óta.

 

Mindenféle fura mozdulatok

 • Van, aki a kezével „repked”
 • Van, aki mindenfélét pörget
 • Van, aki a saját tengelye körül pörög
 • De valljuk be, nekünk is vannak érdekes dolgaink; lábrázás, ujjak morzsolása, toll kattogtatás, hogy csak néhányat említsünk.

 

És végül

Érdekesség: Nézd meg ezt a rövid videót a fiúról, aki úgy rajzol, mint senki más a világon: https://www.youtube.com/watch?v=tu4-5UOvYIo&feature=youtu.be

 

Mit tehetünk mi?

 • Elsősorban fogadjuk el az autista gyerekeket / felnőtteket!
 • Legyünk megértőek és türelmesek. (Ez persze alap minden más emberrel szemben is)
 • Ha van autista osztálytársad és nem érted, mit, miért csinál vagy valami zavar, akkor fordulj a tanárodhoz! Biztosan van olyan autizmus szakember, aki ilyen esetekben meghallgat és segíteni tud, nem csak az autista osztálytársnak, hanem neked is.
 • Olvass, és nézz filmeket sorozatokat, hogy jobban megértsd az autista emberek világát!

Íme néhány ajánlat:

 • Mark Haddon / A kutya különös esete az éjszakában (könyv)
 • Különleges életek (film, az Életrevalók alkotóitól)
 • Atypical (sorozat, Netflix)


Nyereményjáték!

Szerinted milyen az autizmus?

 • Ha megcsináltad az összes feladatod, gondolkodj el! Szerinted milyen az autizmus?
 • Készíts művészeti alkotást bármilyen technikával: fess, rajzolj, fotózz, vágj, ragassz, színezz, agyagozz, építs LEGO-ból!
 • Az elkészült mű fotóját küld be nekünk
 • Szuper nyereményekkel készültünk együtt:
  Autistic Art – színes füzetek
  Kockacsoki – csoki
  WLWYB – LEGO
  Mars Alapítvány – karkötő

Játékszabály és részletek itt: https://marsalapitvany.hu/mi-az-autizmus-tananyag-az-elfogadasrol-6-66-eveseknek-olvass-alkoss-nyerj

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Tananyag az elfogadásról 6-10 éveseknek>
Mi az a neurodiverzitás?

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

 • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
 • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

 • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.