10+1 javaslat autista gyerekek tanárainak

Utoljára frissítve: 2018 szeptember 11.

Idén ősszel jelent meg magyarul Ellen Notbohm „Tíz dolog, amit az autista diákod szeretné, ha tudnál” című könyve, amiben kifejezetten azoknak a tanároknak szeretne segíteni, akik autista gyerekeket tanítanak. A könyv egy korábbi cikk alapján íródott, amiben Ellen az alábbi tanácsokat gyűjtötte össze. Így ad hangot az autista diákoknak.

1. A viselkedés mindig kommunikáció.
A viselkedésemnek mindig oka van. Elmondja neked, hogyan élem meg azt, ami körülöttem történik. A viselkedésem nyilván befolyásolja, hogy képes vagyok-e éppen tanulni. Az azonban nem elég, ha egyszerűen megszakítod, amit csinálok. Kérlek, taníts meg arra, hogyan változtassak, hogy tanulni tudjak. A rossz viselkedés legtöbbször azt jelenti, hogy túl sok a környező inger, vagy nem tudom elmondani, mit szeretnék, mire van szükségem, vagy azt nem értem, hogy éppen mit várnak el tőlem. Kérlek, láss a viselkedésem mögé és találd meg az ellenállásom okát.

2. A feltételezés nem jó.
Tények nélkül a feltételezés csak találgatás. Elképzelhető, hogy nem ismerem vagy nem értem a szabályokat. Lehet, hogy hallottam az utasításokat, de nem értettem őket. Hiába tudtam még tegnap valamit, előfordulhat, hogy ma már nem emlékszem rá.

3. Az autista gyerekeknek nagyon érzékeny lehet az érzékelése.
Elutasító magatartásom oka sok esetben a túl sok környező inger. A neoncső vibráló fénye például komoly problémát jelent számomra. Hiperérzékeny hallásom miatt rendkívül zavaró a zümmögő hang, amit kiad, és mivel a villogó fény torzítja a látásomat, olyan, mintha a tárgyak a szobában állandó mozgásban lennének.

4. Legyen lehetőségem pihenésre, mielőtt még szükség lenne rá.
Egy csendes szoba a tanterem közelében, vagy a terem nyugodtabb sarka könyvekkel és fejhallgatóval lehetővé teszi számomra, hogy összeszedjem magam, viszont még nincsen fizikailag annyira messze, hogy ne tudjak bármikor visszatérni az osztály tevékenységéhez.

5. Pontosan és egyértelműen mondd meg, mit csináljak.
A „Rendetlenséget hagytál a mosogatóban!” számomra csak ténymegállapítás. Nem tudom kikövetkeztetni, hogy ez valójában azt jelenti: “Kérlek, öblítsd ki a festékedényedet, és tedd a papírtörlőt a szemetesbe.” Nem tudom kitalálni, mit kellene csinálnom.

6. Fontosak az ésszerű elvárások.
Azok az iskolai összejövetelek, ahol több száz gyerek ül a lelátókon és valaki valamilyen ünnepi eseményről beszél, számomra nagyon kényelmetlenek és abszolút értelmetlenek. Nekem talán jobb lenne, ha inkább az iskolatitkárnak segítenék összerakni a hírlevelet vagy plakátot készíthetnék az eseményre.

7. Segíts nekem a tevékenységek közötti váltásban.
Nekem kicsit tovább tart, amíg egyik tevékenységről a másikra váltani tudok. Figyelmeztess a következő feladat vagy tevékenység előtt mondjuk 5 és 2 perccel, és adj nekem néhány percet váltani. Egy óra vagy időzítő az asztalomon a legjobb vizuális jelzés, és megkönnyíti a tevékenységek közötti váltást.

8. Ne rontsuk tovább a helyzetet.
Mindenki hozhat időnként rossz döntéseket a pillanat hevében. Igazán nem akartam összeomlani, dühösnek lenni, vagy bármilyen módon megzavarni az órát. Ilyen esetekben, nekem segít gyorsabban megnyugodni, hogyha nem feszülten reagálsz. A feszült vagy dühös reakció csak olaj a tűzre ezekben a krízisekben, például: Ha felemeled a hangot, vagy kiabálsz velem, akkor a kiabálást hallom, de a szavakat nem.

9. Óvatosan kritizálj.
Légy őszinte – te mennyire fogadod jól a „konstruktív” kritikát?
Én még nagyon távol állok attól az önbizalomtól és érettségtől, hogy könnyen megbirkózzak a kritikákkal.

10. Fontosak a valódi választási lehetőségek, – és az egyszerű választások.
Ne kínálj fel nekem egyetlen lehetőséget, és ne tegyél fel „Szeretnél-e ….?” kérdéseket, hacsak nem azt szeretnéd, hogy nemmel válaszoljak. A „Szeretnéd hangosan felolvasni?” kérdésre ugyanis felolvasás helyett lehet, hogy az az őszinte válaszom: „Nem”.

10+1 Végül, de nem utolsó sorban: Hit.
Hidd el, hogy megváltoztathatod az életem. Persze, szükség van némi alkalmazkodásra és adaptációra, de az autista emberek ugyanúgy mindent meg tudnak tanulni. Az autizmus nem eredményez felső határokat a tanulási képességekben. Sokkal jobbak a megérzéseim, mint amit kommunikálni tudok, és az első, amit megérzek, hogy szerinted „meg tudom-e csinálni”. Bátoríts abban, hogy az lehetek, aki szeretnék, mert így az osztályon kívül, az életben is tudok fejlődni.

A bejegyzés “Ellen Notbohm: Ten Things Your Student with Autism Wishes You Knew” bejegyzése alapján készült: https://www.crisisprevention.com/Blog/August-2011/Ten-Things-Your-Student-With-Autism-Wishes-You-Kne

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Tényleg minden 59. ember autista?>
Mosolygó robottal az autista gyerekekért
0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
  • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
  • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.