Rólunk

Az alapítványról

A legoptimistább becslések szerint is minden 100. gyerek autizmussal jön világra. A diagnózist nyújtó intézmények legtöbbjének sem ideje, sem módja, sem gyakorlata nincs arra, hogy az autizmus diagnózis után támaszt, információt nyújtson a családoknak.

A Mars autistákért Alapítvány ezeknek a családoknak segít, hogy ne érezzék úgy, magukra maradtak az univerzumban. Olyan családoknak, akik autista gyermeket nevelnek, felnőttet támogatnak.

Az autizmus - a többi fogyatékossághoz képest - még egy nagyon új állapot. Napról napra jelennek meg új csodamódszerek, tanácsok, ötletek, módszertanok az autizmus kezelésével kapcsolatban. Ebben az információs labirintusban eligazodni egy szülőnek szinte lehetetlen. A családok gyakran olyan terápiákba, fejlesztésekbe kezdenek, ami nem csak sok pénzbe kerül, de néha kifejezetten károsak is.

Az alapítvány csak és kizárólag olyan információkat ad, megoldásokat javasol, amiket kutatások igazolnak és az évek során szerte a világban beváltak. Ezen túl szakmai bloggal, információs anyagokkal, tanácsadással segít eligazodni az ellátórendszerben, hiszen az autizmus diagnózissal együtt a családok lekerülnek a normál sínről, másképpen kell óvodát, iskolát, munkahelyet választani. Másképp kell tervezni a jövőt.

A csapat

Szilvásy
Zsuzsanna

 – az alapítvány megálmodója és motorja - az Autizmus 1.0 tréning megalkotója és trénere

Régi álmom volt ennek az alapítványnak az elindítása. Évekkel ezelőtt iszonyú sokat segített nekem, hogy rögtön a gyerkőcöm autizmus diagnózisa után részt vehettem egy többnapos szülőtréningen. Azóta már nemzetközi szinten dolgozom autizmusban, elnöke vagyok az Autism Europe-nak és tapasztalati szakértője a WHO-nak.
Hiszek a családok támogatásában. Az autista családtagnak akkor lesz jó, ha a család értően tudja őt segíteni.

dr. Simó
Judit

– autizmus szakértő - az Autizmus 1.0 tréning megalkotója és trénere Gyermekpszichiáterként közel 25 éve veszek részt gyerekek diagnosztikus kivizsgálásában. A diagnózis az első lépés azon az úton, amely az autista gyerekek és családjaik előtt áll, a tennivalók sora azonban ezután kezdődik. Az elmúlt 10 évben számos szülőknek szóló képzés kidolgozásában és megtartásában vettem részt, tapasztalataimat sok száz család alakította. A „mássággal”, annak látható és láthatatlan következményeivel való megküzdés összetett folyamat, amelyben mindenki a saját útján halad. Ezen az úton szeretnék segíteni, szakmai tudásommal és tapasztalatommal támogatni mindazokat, akik a felfedező úton elindulnak.

Kassai
Edit

– az alapítvány szervező-ereje

A szervezés, az apró részletekre figyelés, az emberekkel való kapcsolattartás nem csak a munkám, de a szenvedélyem is. Az autizmushoz 2013-ban kerültem közelebb, amikor az Autism Europe kongresszust rendezett Budapesten és én lettem ennek a projektnek a rendező ügynökség oldaláról a projektfelelőse. Akkor ismertem meg Zsuzsannát. Azóta is igyekszem önkéntesként az autizmus ügyét, Zsuzsanna munkáját támogatni. Az alapítvány apróbb - nagyobb ügyeit intézem, a szülőtréningeket szervezem és a projekteket koordinálom.

Veres
Jenő

– a Kuratórium elnöke

Bár közvetlenül nem vagyok érintve az autizmusban, Zsuzsán keresztül kezdetektől fogva követtem az autizmus hazai fejlődését és a MARS Alapítvány létrejöttének előkészületeit. Örömömre szolgált, hogy felkérést kaptam a kuratóriumban való részvételre, így már aktívan is támogatni tudom ezt a nemes és hasznos kezdeményezést.

Miklós
Kata

– a kuratórium tagja

Egy évtizede dolgozom fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinél. Több autistáknak szóló képzés kutatásában, fejlesztésében és megvalósításában vettem részt. Azért dolgozom, hogy a felnőtt autista emberek önálló életet éljenek, dönthessenek az őket érintő kérdésekben.

Vályi
Réka

– a kuratórium tagja

Szociálpolitikusként az elmúlt évtizedben intenzíven dolgoztam a fogyatékos személyek, közöttük az autista emberek társadalmi részvételének növelése érdekében. Több olyan programban is részt vettem, amelynek fő célja az intézményrendszer fejlesztése, a hiányok megszüntetése volt. A Mars Alapítvány olyan innovatív civil szervezet, amely képes friss szemléletet hozni erre a területre - nagyon megtisztelő számomra, hogy részt vehetek benne.

Danku
Márton Pál

– az alapító

Az autizmussal együtt nőttem fel. Én tényleg az autizmussal élek, hiszen az öcsém autista. Gyerekkorom óta láttam, hogy édesanyám mennyit dolgozik azon, hogy az öcsém valahogyan boldoguljon. Később tizenévesen súlyosan érintett autista gyerekeket táboroztattam és autista felnőtteknek segítettem önkéntesként a karácsonyi szünetben programokon részt venni. Az alapítványt azért hoztam létre, hogy olyan emberek segíthessenek az autista embereknek és a családjuknak, akik nálam sokkal jobban értenek ehhez.

Támogatóink

Az ajánlók – szakmai partnerek

Szakmai állásfoglalás

A Mars autistákért Alapítvány az Autism Europe (1)www.autismeurope.org/ és a WHO (1),(2) - www.who.int/en/  szakmai irányelveit követi.

(1) ENSZ Egyezmény a fogyatékos személyek jogairól.
(2) WHO Resolutionon autism spectrum disorders (WHA67.8)

0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
  • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
  • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.