Általános szerződési feltételek

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ webáruházának használata és általános szerződési feltételei

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által üzemeltetett www.marsalapitvany.hu  weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető és a Felhasználó számára hozzáférhető. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató

Név: MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ
Székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.
E-mail cím: hello@marsalapitvany.hu
Tel.: +36 70 540 2428
Adószám: 18945267-1-41
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 01-01-0012539
Bankszámlaszám:OTP Bank 11719001-22482275

Általános rendelkezések

A Honlapot a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ tartja fent és üzemelteti. A Honlap abból a célból jött létre, hogy a Felhasználók az interneten keresztül a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ termékeit és szakmai könyveket vásárolhassanak.

Jelen ÁSZF a Honlapon keresztül értékesített termékekre, illetve a Honlapon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Honlapon keresztül megrendelt termékekre, illetve az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet  szabályai vonatkoznak.

A Honlap működése a Felhasználó szempontjából az ott megtekinthető, a Felhasználót irányító technikai lépések alapján történik. A Honlap működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap használata során felmerülő esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért, ide nem értve a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség esetét.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap Felhasználója által tanúsított magatartásért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogai: szerzői jog és iparjogvédelem

A Honlap és annak részei a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot annak tartalmára, szövegére, megjelenítésére, grafikájára, megoldásaira, az azzal kapcsolatos knowhow-ra, üzleti modelljére, megjelöléseire a HTML kódra, stb. egyaránt. Tilos az oldal bármely részét másolni, eladni, módosítani, azt felhasználni. A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a Honlap domain nevéhez hasonló néven más domain nevet regisztráltasson. A jelen pontban rögzítettek megsértéséből eredően a Felhasználó kártérítést köteles a Szolgáltató részére megfizetni annak erre irányuló igénye esetén.

A Honlapon történő vásárlás

Megrendelés folyamata

A Honlap működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik. A Honlap termékbemutatási online megrendelési lehetőséget biztosítanak a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. Az értékesítésre kínált termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg a Honlapon. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A terméklistáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, a Felhasználó itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól (így pl. részletes jellemzőiről, a termék adóval megnövelt teljes áráról).

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők. A Honlapon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a  „megrendelés adatainak módosítása” parancs alkalmazásával van lehetőség. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  • "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
  • Ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze haladéktalanul a hello@marsalapitvany.hu e-mail címen, vagy telefonon.
  • Amennyiben a Felhasználó a megrendelés rögzítése után észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. Ez után a Felhasználó a „Megrendelem” gombra klikkelve zárja a vásárlási folyamatot.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz/Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik.

Díjak

A megadott postázási költség díjak tartalmazzák a csomagolás árát. A listában ezek a költségek a megrendelési folyamat során az áfa feltüntetése nélkül kerülnek megjelenítésre.

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség, a visszaigazolás nyelve magyar. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amelyet a termékkel együtt szállít.

Fizetési módok

A Honlapon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

  •  online bankkártyás fizetés
  • banki átutalás

Az online bankkártyás fizetések az OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. Az internetes vásárlás során az OTP SimplePay felületén bankkártya adatok megadásával fizetheti ki a Vásárló az online megvásárolni kívánt terméket/rendezvényt. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

Online fizetés (banki átutalás) esetén az Felhasználónak a megrendelés beküldésekor a teljes költséget kell kifizetnie, levonások alkalmazása nélkül. A számlát 5 napon belül kell kiegyenlíteni a levonások alkalmazása nélkül. A fizetéskor kérjük, adja meg a Felhasználó nevét és az azonosítót.

SIMPLEPAY ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

A SimplePay rendszerén keresztül végzett bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó (Vásárló) tudomásul veszi, hogy a(z) Mars Autistákért Alapítvány (1137 Bp., Jászai Mari tér 5-6) adatkezelő által a marsalapitvany.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Átvételi lehetőségek, Szállítás

Postai csomagküldés (Magyar Post Zrt.)

Szállítási idő: 7-10 munkanap a rendelés összegének a Szolgáltató számlájára érkezését követően

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Elállás és jogkövetkezményei

A Honlapon keresztül történő termékvásárlás esetén a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján megilleti az elállás joga. A megrendelő ezt a jogát a hivatkozott Kormányrendelet mellékleteként hozzáférhető, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Szolgáltató az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, a Szolgáltató a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

A fogyasztó a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

Ha a fogyasztó jogszerűen, a Kormányrendelet 22. §-ának, azaz a fenti I/2.1 g) pontban foglaltaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató a megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A fogyasztót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

Záró rendelkezések

Jelen vásárlási feltételek hatálybalépésének időpontja 2018. augusztus ???. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vásárlási feltételek és a termékek árainak módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Honlapon.

A Honlap üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést az alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően végezzük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

A Szolgáltató a Holnapon közzéteszi az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját. A szolgáltató általános adatvédelmi szabályzata itt érhető el.

Budapest, 2018. augusztus 10.