Napirend karantén idején (nem csak) autista gyerkőcöknek

Utoljára frissítve: 2020 március 24.

Nemrégiben az egyik főzős blog oldalán láttunk egy hetirendet; A4-es papírra kézzel írva, néhány alapvető szabályt betartva.
Ahogyan a világ kezd bezárkózni, a mindennapjaink pedig gyökeresen megváltozni, egyre gyakrabban látjuk, hogy sokan kezdenek autizmus specifikus eszközöket használni, anélkül, hogy valaha hallottak volna az autizmusról.
Most értjük meg csak igazán, hogy az autista embereknek megfelelő támogatás mindenkinek jó. Mindenkinek fontos a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság, a struktúra. Akár autista, akár nem.

Közösségi oldalakon látjuk, hogy olyan családok is elkezdenek házi szabályokat vagy éppen napirendet alkalmazni, akiknek nincs autista családtagjuk. A szétfolyó idő senkinek sem jó. A napirend az egyik legismertebb, leggyakrabban (jól vagy rosszul) használt, leggyakrabban emlegetett vizuális támogató eszköz, amivel autizmus esetén találkozunk. Fontos itt megjegyezni, hogy a szavak egymásutánisága egy bevásárló listán, vagy a napunk feladatainak írásban rögzítése is vizuális támogatás!

Azokban a családokban, ahol eddig is használtak napirendet, az autista gyermek talán jobban viseli a fenekestől felfordult hétköznapokat.
Azoknak, akik nem használtak eddig napirendet, de úgy érzik, hogy most van idejük, türelmük megpróbálni azt, adunk alább néhány tanácsot.


Mire való a napirend?
Jelzi a tevékenységek egymásutániságát.  Megmutatja, hogy mi fog történni egész nap.
Nagyon sokan használunk napirendet, anélkül, hogy tudnánk róla. A naptárunkba online vagy offline feljegyzett feladatok sora is napirend.
Itt van például a saját mai napirendem:

Miben más mégis az autista embereknek megfelelő napirend?
Természetesen abban, hogy személyre szabott. Az adott autista gyermek vagy felnőtt szimbólummegértési szintjét veszi figyelembe. Erről írtunk már a hetirend posztunkban is.
Gyakorlatilag azt kell tudnunk, hogy az autista gyerkőc vagy felnőtt, akinek a napirend készül, milyen szintű elvonatkoztatásra képes. Csak a tárgyakat érti meg, vagy a fotókat, vagy színes képeket, vagy fekete-fehér rajzokat, vagy éppen írott szöveget is.
A szimbólumszint megválasztásában segítségünkre lehet az a szakember, aki foglalkozik a gyerekünkkel. Ha ilyen segítség nem áll rendelkezésünkre, mi is meg tudjuk figyelni például azt, hogy milyen eszközökkel játszik, színez-e, felismeri-e a tárgyakat a mesekönyvből, meg tudja-e őket különböztetni, tud-e esetleg olvasni.
Azért javaslunk minél egyszerűbb szimbólumokat használni, mert a vizuális információ sokkal gyorsabban értelmezhető, mint az írásos.

Mindig a teljes napot le kell- e előre írnunk / rajzolnunk?
Nem, habár ez a cél. A napirend bevezetésekor elképzelhető, hogy összesen két képpel (rajzzal, stb) kezdünk. Először/utána vagy most/aztán. Megmutatjuk az éppen aktuális és a következő tevékenységet. Pl: terítés / süti evés. Ha sikerült megértetnünk a gyerekünkkel (felnőtt családtagunkkal), hogy a falra vagy hűtőre vagy bárhová felkerült képsor (felsorolás) nem csak egy újabb dekorációs elem, hanem annak fontos információ tartalma van számára, akkor esélyünk van arra, hogy közösen megtanuljuk használni a napirendet. Ehhez azonban először meg kell azt értetnünk az autista emberrel, hogy a képek nem véletlenül kerültek elő.
Innen lehet aztán szépen lassan tágítani az idősávot. Fél napra, teljes napra.

Mennyire részletes a napirend?
A napirend egy-egy nagyobb tevékenységet jelöl. Például, mosdás, öltözés, reggeli. Ezen belül az öltözés folyamatát a napirendben nem bontjuk külön lépésekre. És nem írjuk bele a napirendbe a kézmosás lépéseit sem, bármennyire is népszerű ez mostanában. Ezek folyamatok, amikhez egy másik eszközt használunk, a folyamatábrát.

Lehet-e változást jelezni a napirendben?
Igen, hosszútávon. Az eszköz megtanulása alatt próbáljunk annyira ragaszkodni a napirendhez, amennyire csak lehet. Ez (sajnos vagy nem) karantén esetében tulajdonképpen könnyebb, mint a világ normál folyásának idején.
Ha azonban megtanulta a használója, hogy a napirend neki egy előrejelzés, akkor már lehet benne jelezni a változást, azaz kicserélni benne elemet. Pl: nem főtt meg az ebéd, ezért először legózunk, aztán eszünk, és nem fordítva.
Ezért is készülnek a napirendek általában különálló kártyákból a hátukon tépőzárral, hogy könnyen lehessen cserélni. De ha a karantén előtt nem vettünk tépőzárat, nyomtatót és lamináló gépet, semmi pánik. Most is igaz, hogy egy ákom-bákomokkal, A4-es papírra megrajzolt napirend is jobb, mint a semmi.

Miért küzdjek ezzel ennyit, ha egyszer minden napunk egyforma?
Ha sikerült jól bevezetni a napirendet, akkor felesleges veszekedést, feszültséget kerülhetünk el vele. Például, ha nekem még dolgoznom kell, a gyerek pedig mindenáron velem szeretne játszani vagy a számítógépet akarja megszerezni, megmutatjuk neki, hogy a napirenden először egyéni játék, tanulás, házimunka vagy bármi van, és csak azután a vágyott közös játék. Természetesen ezt meg lehet vívni minden nap szóban is, azonban mégis megnyugtatóbb látni és ha csak minden második nyüstölést megúszunk, már nyertünk vele.

Kell e időpontokat írni a napirendhez?
Nem kell. Tényleg nem tudjuk percre pontosan bejósolni, hogy mi fog történni. A napirend önmagában is jelzi az idő múlását, például azzal, hogy kártyák esetén leszedegetjük az elmúlt eseményt, papíron készített napirend esetén meg áthúzzuk. Így aztán látszik, hogy közeledik a vágyva várt számítógépezés, vagy közös játék/időtöltés.

Hová tegyük a napirendet?
Ahol napközben a legtöbbet járkál az autista családtag. Ha ez a nappali, akkor oda. De ha ő a nap 90%-át a saját szobájában tölti, akkor oda.

Lehet-e „alkudozni” a napirenden?
Vagyis leszedegethet, felrakhat, kicserélgethet-e tevékenységeket a gyerekünk? A rövid válasz az, hogy nem. A napirend a szülő „hangja”. Pont annyira kell komolyan venni és annyira kell elvárni a betartását, mint amennyire elvárjuk a nem auti gyerekünktől, hogy betartsa, amit mondunk neki.

A nem beszélő gyereknek más eszközt kell adnunk arra, ahogy ő is megmutathassa, hogy mit szeretne. Jó jel ha rájön, hogy a képekkel lehet kommunikálni, de erre ne a napirend képeit használjuk.

Végül néhány minta napirend.

Forrás: csmpsz.hu

Forrás: boardmaker

Ezt pedig éppen most készítettük körülbelül 5 perc alatt.

További tanácsokat, információkat ebben a letölthető kiadványban találtok:
https://mek.oszk.hu/15900/15968/15968.pdf

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Hetirend – nemcsak koronavírus idején>
Tananyag és Nyereményjáték! Olvass! Alkoss! Nyerj!

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
  • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
  • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.