„Sounds of the Heart” avagy a szív hangjai Szerbiában (Látogatás a Szerb Autizmus Szövetségnél)

Utoljára frissítve: 2020 február 27.


Egy 17 éves autista fiú édesanyjaként életem minden pillanatát átszövi az autizmus, annak csodáival és számos nehézségével. Természetes, hogy a szülők számára a nehézségek, akadályok leküzdése a legnagyobb kihívás, ez a leggyakoribb témánk. Arról azonban talán kevesebbet hallunk, hogy pontosan az autizmusnak köszönhetően mennyi jó, értékes emberrel találkozunk, életre szóló barátságokat kötünk, különleges élményekkel gazdagodunk – legyen az pl. egy jó előadás, képzés, könyv, film vagy gyermekünk sportsikere. Hálás vagyok, hogy az eddigi 17 év során az autizmus ezen oldalát is megtapasztalhattam.

2019. októberében egy újabb hatalmas élményt kaptam a sorstól, amikor a magyar MARS delegáció tagjaként a Erasmus+ PROPAR projekt keretében látogatást tehettem Belgrádban, ahol vendéglátónk a Szerb Autizmus Szövetség (Serbian Society of Autism) volt.

A négy ország szervezeteit összefogó Erasmus-projekt minden részvevője barátsággal és nyitottan fogadta az újonnan érkező résztvevőket, köztük engem is.

Első állomásként a Belgrád szívében, nagyon impozáns környezetben működő és éppen bővítés alatt álló autista általános iskolába látogattunk. Ez az iskola nemcsak Szerbiában, hanem az egész balkáni régióban először vállalta fel fogyatékossággal élő gyermekek oktatását. A legfontosabb cél a gyerekek szociális készségeinek, kommunikációjának fejlesztése és lehetőség szerint normál közoktatásban való továbbtanulásának előkészítése.
A pedagógusok holisztikus szemlélettel tanítanak, magasan képzettek, speciális, tudományos projektekben is részt vesznek, autizmus-barát orvosi szobát alakítottak ki és működtetnek az intézményben. Mindezek mellett minden évben más tematika mentén „olimpiát” szerveznek a diákoknak, sportversenyekre készítik őket, táborozni viszik a tanítványokat és nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a környező iskolákkal és szomszédos intézményekkel, kávézókkal is jó kapcsolatokat ápoljanak.

Az iskolában tanórákra is bemehettünk és bizony elképedtünk, hogy a szerb gyerekeknek a latin mellett a cirill ábécét is el kell sajátítaniuk, amit tanáraik számos kreatív vizuális segédanyaggal igyekeznek könnyebbé tenni.

Az iskola után utunk egy kellemes belgrádi kávézóba vezetett, ahol egy csésze kiváló kávénál jóval többet kaptunk… A Szív Hangjai nevű kávézóba lépve a barátságos, családias hangulat és személyzet mellett a kávézót működtető alapítvány vezetője fogadott bennünket, aki sok anekdotával fűszerezve mesélte el történetüket. Előadása közben az egyik kedves felszolgáló odalépett hozzánk, felvette a 12 főt számláló csoport rendelését, jegyzetfüzet nélkül, mivel mindent ott helyben megjegyzett. Kis idő elteltével hibátlanul, mindenki számára pontosan azt a finomságot szolgálta fel, amit rendelt. Ő egy autista fiatalember volt, tagja az itt dolgozó személyzetnek. A kávézóban a vendégeknek nem kell fizetniük, bárki betérhet egy kávéra vagy teára, arra is van példa, hogy egy teljes sportcsapat itt ünnepel. A felajánlásokat a vendégek az asztalokon elhelyezett kis szívekben helyezhetik el. A kávézó mellett az alapítvány komoly konyhai fejlesztéseket is végez illetve kézműves műhelyt működtet, egyedi póló nyomtatással foglalkoznak.

Látogatásunk harmadik állomása a nappali foglalkoztató volt, ami egy régi villaépületben nyitotta meg kapuit 1991-ben, elsőként Szerbiában. Az intézményben elsősorban felnőtt autisták számára biztosítanak ellátást, van, aki az egész napot itt tölti, mások délután veszik csak igénybe az intézményt. A legfiatalabb páciens egy 17 éves fiatal, aki középiskolai tanórái után a délutánokat tölti a nappali foglalkoztatóban.

A tevékenységek felölelik a kézműves, munkaterápiás foglalkozásokat, kinti programokat, illetve konditerem is várja az ide járó autistákat.
A látogatásunk mély nyomokat hagyott bennünk, soha nem felejtem el pl. az intézmény foglalkoztatottjairól készült nagyszerű fényképsorozatot sem a lépcsősor mentén, amely mesterien ábrázolja az autizmust egy profi fotós szemszögéből.

A „terepmunkát” követően nem állt meg a munka, hiszen a négy ország delegációi műhelymunka keretében megbeszélték és egyeztették az adott szervezeteknél futó aktuális projekteket, terveket.

A következő hangsúlyos pont a projektben együttműködő kelet-európai országokban alkalmazott és elérhető állami támogatási rendszerek bemutatása és összehasonlítása volt. Kifejezetten a családok számára nyújtott támogatásokra összpontosítottunk. Megállapítottuk, hogy sok hasonlóságot tapasztalhatunk és bár a támogatások elnevezése és összegei országonként némileg eltérnek, a családokra továbbra is hatalmas anyagi terhet ró az autizmus. Több résztvevő jelezte, hogy a támogatások érvényesítését megnehezítik a különböző intervallumonként előírt kötelező állapot felülvizsgálatok, továbbá a megfelelő információk hiánya.

Az anyagiak – bár elengedhetetlenek és fontosak – nem nyújtanak megoldást minden bennünket foglalkoztató kérdésre. A Szerbiában tapasztaltak alapján ismét az fogalmazódott meg bennem, hogy odaadással, türelemmel, szeretettel és jó szándékkal mennyi mindent el lehet érni, meg lehet teremteni. Bízom benne, hogy egyre több követője lesz azoknak a nagyszerű embereknek, akikkel Belgrádban találkoztam… Akik az Alapítványnál, az iskolában, a kávézóban szívüket-lelküket beleadva fáradoznak autista embertársainkért és családjaikért, valamint azoknak is, akik vendégül látják a szomszédos suliba járó autista gyerekeket vagy beülnek egy kávéra a Szív Hangjai kávézóba.

Végezetül a beszámolómat egy szabadidős élménnyel zárom. Ha már Belgrádban jártunk, nem hagyhattam ki a Nicola Tesla Múzeum meglátogatását. A feltételezések szerint valószínűleg a szerb származású, zseniális feltaláló maga is ASD érintett lehetett. Ahogy a brit ABA edu.org oldalán olvastam: „Tesla inspiráció az ASD-vel diagnosztizált  gyermekek ezreinek, hogy nagyszerű dolgokat valósíthatnak meg annak ellenére, hogy óriási akadályokkal kell szembenézniük.” *

Én többek között ezt az élményt, gondolatot és üzenetet éreztem és hoztam magammal a szerbiai tanulmányútról. Ezúton is köszönöm a lehetőséget.

Szerző: Kissné Bartos Erika

*(https://www.appliedbehavioranalysisedu.org/was-nikola-tesla-autistic/)

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Információ>
Szociális történet a megbetegedésről
0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

  • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
  • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

  • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

  • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
  • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.