Ö.T.V.E.N.

Fiona Speirs

25000 Ft

Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés
(eredeti angol cím: PHSE – Personal, Health, Social and Citizenship Education)

Oktatási Program Autizmussal Élő Tanulók számára
Tantárgy, Tananyag, Oktatási segédeszköz, Munkafüzet – MINDEZ EGYBEN!

A Program tartalmazza a tantárgy tartalmilag és mennyiségileg az autizmusra adaptált tananyagát, valamint az anyag elsajátításának cél- és feladatrendszerét, javasolt kiegészítő forrásokkal, eszközökkel. A Program az oktató és terápiás munka megkönnyítésére módszertani kézikönyvként is használható, mert az autizmussal kapcsolatos ismeretek, az autizmussal élő tanulók sérülés specifi kus oktatásának elméleti és gyakorlati tudnivalói is helyet kaptak benne.

Elfogyott

Kategória: