Felkészült-e a választott iskola az autista tanuló fogadására?

Utoljára frissítve: 2018 augusztus 8.

Ellenőrző kérdéssor

Pontosan tudjuk, hogy az autista gyerekek beiskolázásakor általában nem az a gond, hogy a számtalan lehetséges iskola közül melyiket válasszuk. Mégis, ahhoz hogy meg tudjuk ítélni mennyire felkészült az iskola az autista gyermek fogadására, összeállítottunk egy kérdéssort. A kérdéseket magyarázat is követi. Ha ezekre a kérdésekre választ kapunk, akkor már lesz egy általános képünk arról, hogy mennyire ért az iskola „autizmusul”.

A kérdések és a magyarázatok abban is „súgnak”, hogy mit kérhetünk az autista gyerekeket integráló iskolától.

Mire figyeljünk, amikor megnézzük az iskolát?

 1. Használ az iskola vizuális segítséget, hogy a tanulást és a napi rutint kiszámíthatóbbá tegye az autista gyereknek?

A vizuális segítség: napirend, hetirend, folyamatábrák, a tér átlátható berendezése (hol mit kell csinálni), színkódok, stb. az autizmus specifikus helyeken elengedhetetlenek. Nem baj, ha szülőként nem minden eszköz használatát értjük pontosan, azt később meg tudjuk beszélni a hozzáértő szakemberrel. Az viszont baj, ha egyáltalán nem látunk ilyesmit. Az sem feltétlenül jó, ha találunk képes napirendet (órarendet), de az minden tanuló esetében teljesen egyforma. A vizuális segítség mindig személyre szabott. Ha csak egy autista tanuló van az iskolában, akkor rá szabják. Ha viszont több autista gyermek van egy iskolában / osztályban, akkor teljesen kizárt, hogy minden gyereknek ugyanolyan segítségre van szüksége. Eggyel jobb persze, mint a semmi, mert legalább a törekvést jelzi, hogy segíteni szeretne az iskola.

 1. Van az iskolában egy biztonságos hely vagy egy csendes szoba, ahol a gyerekek pihenhetnek, ha szükséges?

Még a jó képességű autista gyerekek is elfáradhatnak az iskolában a rengeteg új helyzetben, rájuk áradó ingerben. Nagyon sokat segít, ha van egy olyan nyugodtabb terem, szoba (pl könyvtár, fejlesztő szoba), ahová a gyerkőc elvonulhat, mielőtt teljesen kiborulna. Például az órák közötti szüneteket itt töltheti, hogy a teljesen kaotikus, zajos időszaktól megkíméljük őt.

 

Kérdések, amiket érdemes feltenni

 1. Ki fogja a Szakértői Bizottság által előírt fejlesztések alkalmával tanítani (segíteni) az autista tanulót?
 • A maximális fejlesztési óraszám, a köznevelési törvény szerint, a heti óraszám 50%-a, azaz ha például 20 tanórája van egy gyermeknek hetente, akkor neki maximum heti 10 fejlesztő óra írható elő. Autista gyermek esetében ez nem azt jelenti, hogy az órákon kívül fejleszti őt a gyógypedagógus (habár néha ilyen is lehet), hanem azt, hogy az órán vagy a szünetben segíti őt. Ha a gyógypedagógus autizmusban képzett, akkor ő tudja ezt.
 • Éppen a fentiek miatt a heti egy órára érkező utazó gyógypedagógus nem a legjobb megoldás. Ha az iskolának saját gyógypedagógusa van, az ígéretesebb. Ebben az esetben is érdemes megtudni, hogy ért-e az autizmushoz, van-e gyakorlata autista tanulókkal és/vagy speciális képzettsége.
 1. Készül-e a tanuló számára egyéni fejlesztési terv?

Ez egy trükkös kérdés, ugyanis minden speciális nevelési igényű gyermek számára kell, hogy készüljön ilyen.

Kérdés még, hogy ki készíti el ezt a fejlesztési tervet és bevonja e a szülőket ennek elkészítésébe. Elvileg szakmai szempontból elengedhetetlen lenne a szülő bevonása (mi több, adott esetben a gyermektől megtudni, hogy neki mi a legnehezebb az iskolában, és abban segíteni), de a gyakorlatban ez ritkán valósul meg. Fontos, hogy tudjunk erről a dokumentumról. Ha még nem láttuk, akkor kérjük el, és ha eddig nem kérték ki a véleményünket, akkor írjuk azt le.

 1. Felkészíti-e az iskola a pedagógusokat és a diákokat az autista tanuló érkezésre. Hogyan?

Ez a kérdés is olyan, mintha egy tudományos fantasztikus könyvből csempésztük volna ide, pedig az SNI tanulók integrálásáról szóló EMMI rendelet ezt előírja

Ezen túl érdemes megkérni, hogy a legelső szülői értekezleten mi magunk beszélhessünk a többi szülővel (integráció esetén). Mindig jobb az első kézből kapott információ, mint a szájról szájra terjedő rémhírek.

 1. Hogyan és milyen gyakran van lehetőség a tanárokkal való kommunikációra?

Az autista gyerek nagy valószínűséggel nem meséli el otthon, hogy mi történt az iskolában. Érdemes ezt tisztázni az iskolával és előre megbeszélni valamilyen rendszeres (például heti egyszeri) információ cserét. Kérjük meg, hogy tényleg a leges legkisebb furaság esetén is szóljanak. Ekkor még nagy valószínűséggel rá lehet jönni, hogy mi a gond.

Kívánunk mindenkinek, befogadó szellemiségű autizmusban jártas iskolát! <3

 

További blogok a témában

 1. Az orvosi diagnózis nem azonos a szakértői bizottsági vizsgálattal. Az iskolai beíratkozáshoz szükségünk lesz a szakértői véleményre. Bővebben: https://marsalapitvany.hu/bno-kod-vs-sni-statusz/
 2. Kérhet-e a szülő szakértői vizsgálatot? Mi történik a szakértői bizottsági vizsgálaton? Segít- e nekünk a bizottság iskolát keresni? Bővebben: https://marsalapitvany.hu/szakertoi-bizottsagi-vizsgalat/
 3. Szegregáció? Integráció? Speciális iskola? Többségi “normál” iskola? Autista csoport? Magántanulóság? Hová menjünk? Hol keressünk iskolát?  És mit csináljunk, ha végképp nincs megoldás? https://marsalapitvany.hu/iskolavalasztas-autista-gyermeknek/

képek forrása: https://www.pictotraductor.com/

Oszd meg ismerőseiddel:

Az autizmus diagnózis kézbe vétele után sok kérdés merül fel minden szülőben. A gyakran egymásnak ellentmodó információ között nagyon nehéz eligazodni az autizmus univerzumában. A MARS Alapítvány ebben segít.

Segíts te is, hogy még több szülőt tudjunk támogatni!

Miért nem figyel rám az autista gyerkőcöm ha beszélek hozzá?>
Az ember, aki megkapta a világ legelső autizmus diagnózisát
0

Adatkezelési Szabályzat – Hírlevél

Személyes Adat: természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható önkéntesen megadott információ (név, lakcím, e-mail cím, születési évszám, stb.), amely alapján közvetlenül vagy közvetlenül levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: Mars Alapítvány munkatársa

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Érintett a Mars Alapítvány hírlevelére való feliratkozással és termékek vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat. Az Adatkezelő az Érintett adatait alábbi jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Az adatkezelés célja

 • Mars Alapítvány szolgáltatásaival kapcsolatos információk, illetve tevékenységi körébe tartozó egyéb információk megosztása rendszeres jelleggel
 • Megrendelések, vásárlások teljesítése

Az Érintett önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 15 nap.

Az adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

A megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

 • az Adatkezelő valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatkezelő az online tartalomszolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Ugyanakkor az eltérő adatkezelési célok esetében eltérő jogalapokat és eltérő időtartamokat állapítottunk meg. A honlap meglátogatása a felhasználási feltételeit, illetve az adatkezelési tájékoztatónk tartalmának automatikus elfogadását jelenti. Viszont a honlap működése során az általunk alkalmazott WordPress tartalomkezelő rendszer nem rögzíti IP azonosítószámot.

A bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által a www.marsalapitvany.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Vevőnek nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ a Vevők irányába köteles helytállni.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az Adatokért való felelősség

Az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Érintett felel.

Cookie-k használata

A MARS autistákért Alapítvány, autizmus az ismeretlen világ az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőt Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Érintett Személyes Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az hello@marsalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Érintett adatait. A tájékoztatáskérésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az hello@marsalapitvany.hu címen érhetők el.